Bezbolesne leczenie zębów  to motto naszej działalności

Bezbolesne leczenie zębów

Bezbolesne leczenie zębów to jeden z naszych priorytetów podczas przeprowadzania zabiegów dentystycznych

Obawa przed bólem, którego pacjent może doświadczyć w gabinecie stomatologicznym, jest główną przyczyną lęku. Wśród innych czynników wywołujących to uczucie wymienić należy między innymi: hałas i wibracje wiertarki, potrzebę intensywnego leczenia, widok sprzętu i narzędzi stomatologicznych, przykry smak i zapach lekarstw, unieruchomienie na fotelu, posługiwanie się przez stomatologa nieznanymi narzędziami, niedoinformowanie co do sposobu leczenia. Lęk stomatologiczny należy traktować jako naturalną reakcję organizmu, a jego geneza jest wieloczynnikowa.  Na ukształtowanie poziomu lęku wpływ mają nie tylko indywidualne doświadczenia zdobyte w gabinecie dentystycznym, ale także czynniki socjoekonomiczne czy niepokój przekazywany przez osoby z najbliższego otoczenia. Konsekwencją lęku jest unikanie wizyt w gabinecie stomatologicznym. W wyniku tego dochodzi do stopniowej destrukcji tkanek twardych zębów, rozwoju chorób przyzębia, a w sytuacji skrajnej konieczne jest ich usunięcie. Prowadzi to do pogorszenia stanu zdrowia, co w konsekwencji przekłada się na pogorszenie jakości życia.

 

Leczenie zębów bez bólu!


Rozwój stomatologii zmierza w kierunku minimalizowania natężenia bólu u pacjenta, który decyduje się na wizytę u dentysty. Badania wskazują, że najwyżej cenioną przez pacjentów umiejętnością stomatologa jest bezbolesne leczenie zębów. Wyniki tych badań były od początku prowadzenia działalności naszym mottem. Z bólem i związanym z nim lękiem można walczyć różnymi metodami: psychologicznymi, farmakologicznymi czy fizycznymi. W naszym centrum stomatologicznym zabiegi dentystyczne przeprowadzamy w 95% przypadków w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu są one całkowicie bezbolesne. Z naszego doświadczenia wynika, że nawet pacjenci z wysokim poziomem lęku już po kilku wizytach zgłaszają się na kolejne bez strachu. W niektórych przypadkach redukcja lęku następuje nawet do tego stopnia, że pacjenci czują się na tyle komfortowo, że pozwalają sobie na drzemkę podczas zabiegu :)

 

Zdajemy sobie sprawę, że wizycie u dentysty zawsze towarzyszy stres. Nie musi jednak kojarzyć się ona z bólem. Z empatią podchodzimy do naszych pacjentów, dbamy o ich komfort podczas przeprowadzanych zabiegów. Każdego pacjenta traktujemy indywidualnie.