Na czym polega leczenie kanałowe zęba?

Leczenie kanałowe zęba jest zabiegiem, który należy do stomatologii zachowawczej. Endodoncja zajmuje się zapobieganiem, diagnostyką i leczeniem chorób tkanek leżących wewnątrz zęba tzw. miazgi oraz tkanek okołowierzchołkowych, które otaczają korzeń.

Najczęstszą przyczyną chorób miazgi zęba są bakterie, które dostają się do miazgi zęba przez ubytki próchnicowego i niepróchnicowego pochodzenia i patologiczne kieszenie dziąsłowe. Z reguły w początkowym okresie powstaje odwracalne zapalenie miazgi, ale brak postępowania leczniczego na tym etapie skutkuje w przejście stanu w zapalenie nieodwracalne. Do przyczyn niezakaźnych zaliczamy także urazy ostre (np. uderzenie), przewlekłe (np. przeciążenia zgryzowe), czynniki chemiczne i termiczne. Miazga ma swój potencjał, który sprawia, że w początkowym okresie, kiedy drażniona jest przez bodźce patologiczne, jest w stanie uaktywnić swoje zdolności obronne. Po przekroczeniu progu adaptacji miazga ulega zapaleniu, a w kolejnym etapie bakterie zlokalizowane w komorze i systemie kanałów powodują stan zapalny tkanek okołowierzchołkowych. Nieleczone zapalenie prowadzi do utraty zęba.

Leczenie kanałowe zęba polega na bezbolesnym usunięciu nieodwracalnie zniszczonych tkanek z komory i systemu kanałów zęba, ich chemo-mechanicznym opracowaniu oraz szczelnym wypełnieniu. Po każdym leczeniu endodontycznym następuje odbudowa utraconych tkanek twardych

Kiedy leczenie kanałowe zęba jest konieczne?

Leczenie kanałowe jest niezbędne w momencie, gdy miazga zębowa znajdzie się w stanie nieodwracalnego zapalenia. Głównym objawem ostrego lub zaostrzonego przewlekłego stanu zapalnego jest ostry ból. Miazga w przewlekłym stanie zapalnym może nie dawać silnych dolegliwości, a miazga obumarła nie wywołuje w ogóle bólu. Prawidłowa diagnostyka i optymalne postępowanie pozwala nie tylko wyeliminować dolegliwości bólowe, ale także zapobiec dalszym powikłaniom przy zachowaniu własnego zęba.

Jakość prawidłowo wykonanego leczenia kanałowego

Diagnostyka zapaleń miazgi i tkanek okołowierzchołkowych opiera się na badaniu klinicznym na fotelu dentystycznym oraz na badaniach uzupełniających. Najczęstszym badaniem dodatkowym jest zdjęcie RTG, które pozwala ocenić anatomię zęba i stan tkanek okołowierzchołkowych. Dlatego niezmiernie ważnym elementem każdej praktyki stomatologicznej jest pracownia rentgenowska. Ułatwia ona nie tylko diagnostykę, ale umożliwia wykonanie badań kontrolnych bez straty niezbędnego czasu.

W celu prawidłowego przeprowadzenia leczenia endodontycznego konieczne jest niezbędne specjalistyczne instrumentarium. Wyróżniamy narzędzia do ręcznego i maszynowego opracowywania systemu kanałów. Nieodzownym urządzeniem podczas każdego leczenia kanałowego jest endometr, bowiem precyzyjnie pozwala ustalić długość każdego z kanałów korzeniowych.

W ostatnich czasach na popularności zyskało leczenie pod mikroskopem. Dentysta pracuje pod dużym powiększeniem, co pozwala mu przeprowadzić leczenie w trudnych sytuacjach. Skutecznie można wykonać leczenie przy istniejącej nietypowej anatomii zęba, kanałów zakrzywionych lub bardzo wąskich lub w przypadku już istniejących powikłań: stwierdzonych złamanych narzędziach kanałowych czy perforacjach.

Jakość przeprowadzonego leczenia oceniamy zaraz po zabiegu na podstawie wykonanego zdjęcia radiologicznego. Oceniamy obecność materiału w obrębie całego systemu kanałów, jego jednorodność, wypełnienie materiałem na odpowiednią długość i szerokość każdego z kanałów.

Statystycznie sukces leczenia kanałowego zęba zwiększa się, jeżeli prawidłowo zostaną odbudowane utracone tkanki twarde. Rodzaj odbudowy sugeruje dentysta.   

Czy leczenie kanałowe boli?

Leczenie endodontyczne, tak jak wiele innych zabiegów stomatologicznych, jest zabiegiem nieprzyjemnym. Wykonuje się je natomiast bezboleśnie, ponieważ do czynności przystępujemy po wykonaniu znieczulenia miejscowego. Niekiedy w ostrym stanie zapalnym trudno jest uzyskać pełną anestezję. Najlepiej jest wtedy rozłożyć leczenie na dwa wizyty, a w pierwszym etapie założyć wkładkę, a ząb zabezpieczyć prowizorycznym opatrunkiem. Wkładka spowoduje dewitalizację miazgi, w wyniku czego drugą wizytę można będzie wykonać całkowicie bezboleśnie.