Implanty

Implantologia stomatologiczna jest nowoczesną dziedziną stomatologii, dzięki której możemy zaproponować pacjentowi alternatywne sposoby leczenia protetycznego.

Co to jest implant zęba?

Implanty zębów to tytanowe śruby (których rozmiary są indywidualnie dopasowane do danych warunków klinicznych), które po zespoleniu z tkanką kostną i zastosowaniu elementów łączących, wykorzystujemy jako filary pod przyszłe uzupełnienia protetyczne tj.: korony, mosty, protezy wyjmowane.

 

Uważamy, że implanty stomatologiczne to przyszłość, dlatego przykładamy dużą wagę do tej dziedziny stomatologii. W naszej praktyce stosujemy od wielu lat dwa rodzaje implantów zębowych: dwuczęściowe implanty MIS oraz Straumann.

Kiedy stosujemy implanty zębów?

Implanty możemy zastosować w każdej sytuacji, niezależnie czy brakuje jednego czy wszystkich zębów.

Pojedyncza korona protetyczna przy braku jednego zęba.

Optymalne rozwiązanie w sytuacji, gdy sąsiadujące zęby z luką są zdrowe.

Most protetyczny przy brakujących trzech zębach. Unikamy szlifowania własnych zębów.

Do naszej praktyki zgłaszają się także pacjenci z tzw. brakiem skrzydłowym (brak skrajnego, ostatniego zęba w szczęce dolnej lub górnej), co uniemożliwia nam wykonanie mostu osadzonego na stałe. W celu uzupełnienia brakujących zębów zamiast protezy wyjmowanej możemy zaproponować pacjentowi most na kilku implantach osadzony na stałe.

Wyjmowana proteza na implantach w bezzębiu.

Zastosowanie czterech implantów i połączenie ich przez system łączników typu lokator z protezą. Retencja i stabilizacja takiego uzupełnienia jest bez porównania lepsza od całkowitej protezy bez implantów. Wyjmowane protezy łączyć możemy z implantami także przy pomocy innych łączników. W naszej praktyce najczęściej stosujemy korony teleskopowe. Konstrukcja protezy uzależniona jest od ilości implantów i ich rozmieszczenia. Implanty optymalnie rozmieszczone umożliwiają wykonanie górnej protezy bez płyty podniebiennej. Poprawia się czucie smaku, jest więcej miejsca dla języka, odruch wymiotny jest maksymalnie ograniczony. Protezy na implantach to dobre rozwiązanie dla pacjentów, którzy wcześniej nie byli zadowoleni z użytkowania protez wyjmowanych.

Most dentystyczny na sześciu implantach w bezzębiu przykręcony na stałe.

W celu wykonania mostu osadzonego na stałe w jamie ustnej stosujemy minimum sześć implantów o optymalnej wielkości, które powinny być równomiernie rozmieszczone w szczęce. Most cementujemy lub przykręcamy przez system łączników do implantów.

Zbyt mała ilość tkanki kostnej może uniemożliwić zastosowanie odpowiedniej wielkości implantów, co równoważymy w dwojaki sposób. Pierwsza metoda to zwiększenie ilości implantów do ośmiu lub dziesięciu, w wyniku czego uzyskujemy zwiększoną sumaryczną powierzchnię kontaktu między tkanką kostną a tytanem implantów. Druga to dodatkowe wykonanie zabiegu odbudowy kości.


W celu poprawy warunków kostnych stosujemy następujące zabiegi chirurgiczne:


 • sterowana regeneracja kości (GBR),
 • rozszczepienie wyrostka zębodołowego,
 • podniesienie dna zatoki szczękowej (sinuslift, Sinusbodenelevation),
 • augmentacja przy pomocy autogennych bloków kostnych.

Odbudowa kości odbywa się również wszędzie tam, gdzie niedostateczna ilość własnej tkanki kostnej uniemożliwia nam osadzenie implantu. Zasadniczo nie zmienia ona trybu postępowania terapeutycznego, natomiast wydłuża czas leczenia i zwiększa koszty.

Implanty zębowe - zalety:

 • poprawiają stabilizację protez wyjmowanych,
 • umożliwiają wykonanie protezy bez płyty podniebiennej,
 • umożliwiają wymianę protezy wyjmowanej na stałe osadzony most,
 • umożliwiają wykonanie uzupełnienia protetycznego osadzonego na stałe bez szlifowania zdrowych, sąsiadujących z luką zębów,
 • poprzez swoja obecność sprzyjają zachowaniu tkanki kostnej w miejscu implantacji,
 • obciążają tkanki w sposób bardziej fizjologiczny,
 • w każdej sytuacji zwiększają komfort użytkowania uzupełnień protetycznych.

Etapy leczenia implantologiczno - protetycznego

 1. Na pierwszej wizycie badamy pacjenta i standartowo wykonujemy zdjęcie pantomograficzne. Niekiedy w przypadkach niejednoznacznych zalecamy wykonanie tomografii komputerowej, pacjent otrzymuje wtedy od nas skierowania na w/w badanie. Oceniamy warunki kostne pod kątem implantów, decydujemy, czy musimy dodatkowo odbudować kość, a niekiedy w sytuacjach skrajnych dyskwalifikujemy pacjenta do zabiegu. Dużą wagę przywiązujemy do etapu planowania, ponieważ od niego uzależniony jest pełny sukces leczenia.
 2. Omawiamy z pacjentem plan leczenia i przedstawiamy kosztorys.
 3. Na kolejnej wizycie po podpisaniu zgody na zabieg następuje wszczepienie implantu zęba. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym i jest całkowicie bezbolesny. Z naszych obserwacji wynika, że pacjenci często z niepokojem oczekują na założenie implantu zęba, a po zabiegu stwierdzają, że lęk ich był nieuzasadniony. Implant zostaje osadzony w kości i przykryty dziąsłem. Po implantacji pacjent otrzymuje zalecenia pooperacyjne oraz niezbędne recepty na antybiotyk, leki przeciwbólowe i płukankę przeciwzapalną. Odpowiedź organizmu na zabieg chirurgiczny jest zawsze indywidualna. Zaraz po zabiegu może wystąpić delikatny dyskomfort, ale także opuchlizna, która mija po kilku dniach. Z tego powodu należy zarezerwować sobie kilka wolniejszych dni od codziennych obowiązków. Po zabiegu pacjent użytkuje swoją dotychczasową protezę lub w razie potrzeby wykonywana jest proteza tymczasowa.
 4. Po dwóch tygodniach należy zdjąć szwy. Kontrolujemy na tym etapie stan gojenia. Zdjęcie szwów jest zabiegiem prostym i z reguły dopuszczamy możliwość jego wykonania poza naszą praktyką wśród pacjentów przyjezdnych.
 5. Następuje faza gojenia (osteointegracja), której czas trwania jest indywidualny a powinien trwać od dwóch do dwunastu miesięcy. Gojenie uzależnione jest od typu kości ( jej gęstości), lokalizacji implantów (szczęka górna czy dolna), zastosowania dodatkowych zabiegów z zakresu odbudowy kości.
 6. Na kolejnej wizycie odsłaniamy implanty i osadzamy śruby gojące, dzięki którym kształtujemy profil dziąsła. Pobieramy też wycisk, na podstawie którego technik przygotowuje nam indywidualną łyżkę wyciskową.
 7. Po dwóch tygodniach rozpoczynamy część protetyczną leczenia. Na łyżce pobieramy precyzyjny wycisk masą Impregum, który przesyłamy do laboratorium.
 8. Moment oddania gotowej pracy uzależniony jest od rodzaju uzupełnienia:

- korona protetyczna: najczęściej jedna wizyta,

- most protetyczny, który uzupełnia 3-4 brakujące zęby: najczęściej dwie wizyty,

 - most protetyczny rozbudowany: najczęściej trzy wizyty,

- proteza wyjmowana: najczęściej od trzech do pięciu wizyt, co uzależnione jest od użytych elementów łączących implanty z protezą.


Kolejne etapy protetyczne są niezbędne, ponieważ na bieżąco oceniamy zgodność sytuacji w jamie ustnej pacjenta z sytuacją na modelu gipsowym, na którym technik przygotowuje protezę. Sprawdzamy szczelność uzupełniania, potwierdzamy relacje pomiędzy łukiem zębowym górnym i dolnym, oceniamy estetykę. Poprzez zachowanie poszczególnych etapów jesteśmy pewni, że efektem finalnym naszej pracy będzie uzupełnienie protetyczne najwyższej jakości, bez zarzutu. Odstępy pomiędzy kolejnymi wizytami są z reguły kilkudniowe. U pacjentów przyjezdnych, dla których szczególnie ważny jest czas, jaki mogą zarezerwować na leczenie, maksymalnie kondensujemy wizyty protetyczne, nie kosztem jednak pogorszenia jakości.