Heil - und Kostenplan to istotny element podczas leczenia zębów w Polsce z niemieckim ubezpieczeniem
Leczenie zębów w Polsce jest popularne wśród pacjentów posiadających niemieckie ubezpieczenie

Leczenie zębów w Polsce a niemieckie ubezpieczenie

Leczenie zębów w Polsce u pacjentów posiadających niemieckie ubezpieczenie to istotna część naszej działalności. W naszym centrum stomatologicznym oferujemy opiekę stomatologiczną na najwyższym poziomie.

Gdzie przeprowadzić leczenie zębów w Polsce z niemieckim ubezpieczeniem?

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług świadczonych w naszych gabinetach dentystycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie opieki stomatologicznej u pacjentów z niemieckim ubezpieczeniem. W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów przygotowujemy dla kas chorych ( Krankenkasse ) profesjonalne plany leczenia i kosztów ( tzw. Heil- und Kostenplan ) i rachunki według obowiązującej w Niemczech klasyfikacji zabiegów stomatologicznych BEMA i GOZ. Wszystkie niezbędne dokumenty wystawiamy w języku niemieckim.

Zawsze uwzględniamy kwestie logistyczne podczas pobytu pacjenta w Polsce. Staramy się kondensować wizyty i maksymalnie skracać czas leczenia, jednak nie kosztem obniżenia jakości.

Nasi dentyści gwarantują komfort i bezbolesność podczas leczenia zębów. Każdy pacjent jest traktowany przez nas indywidualnie.
Używamy tylko certyfikowanych materiałów najwyższej jakości.

 

Jak należy przygotować się do pierwszej wizyty?

Prosimy o telefoniczne lub e-mailowe przedstawienie zakresu spodziewanych zabiegów. Każda pierwsza wizyta rozpoczyna się od szczegółowego badania, ale im więcej informacji będziemy posiadać na początku, tym lepiej przygotujemy się do konsultacji. Prosimy o rezerwację terminu i zaplanowanie podróży. Nasz niemieckojęzyczny personel chętnie pomoże, jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w kwestiach związanych z pobytem. Prosimy o przygotowanie listy leków, które przyjmowane są ogólnie, a w przypadku uczuleń paszportu alergicznego. Prosimy także o zabranie ze sobą karty ubezpieczeniowej i Bonusheftu. Koszty związane z pierwszą wizytą (konsultacja, ewentualne zdjęcia rtg czy konieczność pobrania wycisków diagnostycznych) znajdziecie Państwo w naszym cenniku.
Jaki jest przebieg leczenia?

Leczenie zębów a państwowe niemieckie ubezpieczenie zdrowotne

Leczenie protetyczne

Pierwszą wizytę rozpoczynamy od badania klinicznego pacjenta, które najczęściej uzupełnione zostaje o badanie radiologiczne. Tłumaczymy wady i zalety poszczególnych rozwiązań, sugerujemy najbardziej optymalny sposób leczenia zębów. Stomatolog określa Państwu czas niezbędny na przeprowadzenie wszystkich zabiegów oraz całkowite koszty. Następnie wystawiamy na specjalnym druku tzw. plan leczenia i kosztów ( Heil- und Kosteplan ), który przedkładacie Państwo do akceptacji w swojej Krankenkasse. Kasa zatwierdza dokument i określa zakres refundacji. Po zaakceptowaniu planu dentysta rozpoczyna leczenie protetyczne, pobieramy także zaliczkę na poczet kosztów laboratoryjnych. Po zakończonym leczeniu zębów regulujecie Państwo pozostałą sumę. Dla Państwa wygody kwota może być rozliczona w złotówkach lub w euro (według aktualnego kursu Nbp). Na koniec wystawiamy rachunki w języku niemieckim w oparciu o katalogi BEMA i GOZ. Na ich podstawie niemiecka kasa chorych przelewa na Państwa konto wcześniej ustaloną sumę refundacji.
Pozostałe zabiegi stomatologiczne

Zgodnie z ogólnie przyjętymi unijnymi dyrektywami Krankenkasse nie powinna wymagać od pacjenta zgody na leczenie zębów z wyłączeniem protetyki (korony, mosty, protezy zębowe). Egzekwować będzie jedynie profesjonalny rachunek, który powinien zostać wystawiony na koniec leczenia. Na podstawie naszego doświadczenia wynika jednak, że rachunek nie zawsze jest wystarczający dla kasy. Dlatego w celu uniknięcia komplikacji sugerujemy, aby zwłaszcza przy większym zakresie planowanych świadczeń nieprotetycznych, wykonać dodatkowo przed rozpoczęciem leczenia zębów profesjonalny kosztorys tzw. Kostenvoranschlag. Dobrym zwyczajem jest również uzyskanie wstępnych informacji w samej kasie odnośnie wymaganych dokumentów.


Leczenie zębów a prywatne niemieckie ubezpieczenie zdrowotne

Po przeprowadzonym badaniu stomatolog może do razu przystąpić do leczenia zębów. Na ostatniej wizycie otrzymujecie Państwo szczegółowy rachunek wraz z wyszczególnionymi procedurami laboratoryjnymi. Rachunek przedkładacie w kasie i uzyskujecie procentowy zwrot poniesionych kosztów. Także w tej sytuacji sugerujemy sporządzenie kosztorysu przed rozpoczęciem leczenia, ewentualnie konsultację w samej kasie czy powyższy Kostenvoranschag jest niezbędny, aby rozpocząć leczenie
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami poświęconymi leczeniu zębów w Polsce u pacjentów z niemieckim ubezpieczeniem. Informacje te znajdziecie Państwo na naszym blogu.