Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna to dział stomatologii w którym zajmujemy się uzupełnianiem brakujących zębów w jamie ustnej. Odtwarzamy w ten sposób prawidłowe warunki zgryzowe po ich utracie lub uszkodzeniu. Protezy zębowe poprawiają funkcję żucia i estetykę. W zależności od potrzeby stosujemy różne metody odtwarzania brakujących zębów. W naszej praktyce wykonujemy następujące rodzaje protez zębowych:

Protezy osadzone na stałe w jamie ustnej:

Korony protetyczne

Korona protetyczna (korona dentystyczna) to najbardziej estetyczny i trwały sposób odbudowy zniszczonych, przebarwionych lub złamanych zębów. W celu wykonania korony protetycznej należy w taki sposób przygotować ząb, aby stworzyć miejsce dla przyszłej korony. Lekarz protetyk poprzez szlifowanie zmniejsza wszystkie wymiary zęba, pobiera wycisk masą silikonową lub polieterową i dobiera kolor przyszłej korony. Wycisk zostaje wysłany do laboratorium dentystycznego, gdzie na jego podstawie zostaje wykonana korona, którą cementuje się na przygotowanym wcześniej zębie (filarze protetycznym).


Korona może również zostać wykonana wtedy, gdy ząb jest na tyle zniszczony, że pozostał jedynie jego korzeń. Jeżeli można go jeszcze zachować, należy odbudować filar protetyczny poprzez wykonanie wkładu lanego albo zastosowanie odbudowy na bazie włókien szklanych. Pozostałe procedury pozostają bez zmian.


Wśród koron o optymalnych właściwościach wytrzymałościowych i estetycznych polecamy:


 • Korona ceramiczna wytwarzana jest na bazie metalu, na który zostaje napalona porcelana. Podbudowa metalowa zapewnia trwałość i wytrzymałość korony, ceramika decyduje o estetyce (optymalnym kształcie i kolorze),
 • Korona kompozytowa w której ceramika zastąpiona jest bardziej miękkim kompozytem,
 • Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cyrkonu (korona cyrkonowa) jest alternatywą dla wyżej wymienionych standartowych koron. Metal jest zastąpiony przez ceramikę cyrkonową. W wyniku takiego rozwiązania uzyskujemy na poziomie laboratorium koronę bardziej estetyczną i jednocześnie całkowicie biozgodną z tkankami organizmu.
 • Korona pełnoceramiczna pełnokonturowa z cyrkonu lub dwukrzemianu litu jest koroną wyciętą przy pomocy frezarki z jednego bloczku ceramicznego.

W każdym przypadku natychmiast po oszlifowaniu zęba stosowana jest w naszej praktyce korona tymczasowa - prowizoryczna. Zabezpiecza ona filar oraz pozwala zachować funkcje żucia i estetykę do czasu oddania korony docelowej.

Przywiązujemy dużą wagę do precyzji naszej pracy, dlatego każdy ząb szlifujemy z wykonaniem tzw. stopnia. Jest to granica preparacji w obrębie tkanek twardych zęba, która zostaje uwidoczniona w wycisku. Technik tak modeluje przyszłą koronę, aby jej brzeg dochodził do stopnia. Przy takim sposobie preparacji otrzymujemy gładkie przejście ceramiki w tkankę twardą zęba i dlatego później nie obserwujemy stanów zapalnych dziąseł i przyzębia. Ponadto uzyskujemy idealną szczelność brzeżną korony, co wpływa na jej długotrwałość. W 99 % nie mamy problemów z dopasowaniem korony.

Korony częściowe

Korony częściowe typu inlay - onlay to rodzaj uzupełnienia protetycznego stosowany, kiedy utrata tkanek twardych zęba jest już zbyt duża, aby z powodzeniem założyć wypełnienie światłoutwardzalne, ale jeszcze nie na tyle, aby oszlifować cały ząb. Uzupełnienia tego rodzaju są estetyczne i kilkakrotnie trwalsze, niż duże odbudowy kompozytowe.

Mosty protetyczne

Mosty protetyczne to rodzaj osadzonej na stałe odbudowy brakującego zęba lub zębów. W celu wykonania takiego uzupełnienia należy oszlifować zęby sąsiadujące z luką i pobrać wycisk. Most osadza się (cementuje) na filarach protetycznych. Typowy most protetyczny składa się z dwóch koron i tzw. przęsła, które uzupełnia brakujący ząb. Most maksymalnie rozbudowany składa się z wielu koron i przęseł i odtwarza pełny łuk zębowy. Podczas planowania niezmiernie ważne jest, aby filary mostu były pełnowartościowe tzn. zęby powinny mieć zdrową miazgą lub być prawidłowo przeleczone endodontycznie; przyzębie wokół filarów powinno być zdrowe.

W naszej praktyce oferujemy:

 • Most ceramiczny,
 • Most pełnoceramiczny,
 • Most pełnoceramiczny pełnokonturowy.

Most tymczasowy jest wykonywany przez nas zawsze i użytkowany przez pacjenta do czasu otrzymania mostu docelowego.

Mosty porcelanowe i pełnoceramiczne są bardzo dobrym rozwiązaniem protetycznym. Są wygodne dla pacjenta, ponieważ są zacementowane na stałe w jamie ustnej. Zajmują identyczną ilość miejsca, co własne zęby, zatem pacjenci szybko się do nich przyzwyczajają. Mosty dentystyczne są trwałe i estetyczne.

Mosty porcelanowe i pełnoceramiczne są bardzo dobrym rozwiązaniem protetycznym. Są wygodne dla pacjenta, ponieważ są zacementowane na stałe w jamie ustnej. Zajmują identyczną ilość miejsca, co własne zęby, zatem pacjenci szybko się do nich przyzwyczajają. Mosty dentystyczne są trwałe i estetyczne.

Protezy ruchome:

Wyjmowane protezy zębowe są rozwiązaniem mniej komfortowym od uzupełnień osadzonych na stałe. Pacjent musi je wprowadzać do jamy ustnej i wyjmować w ciągu dnia w celu stosowania regularnych, codziennych zabiegów higienicznych. Jednak prawidłowo wykonane protezy dentystyczne spełniają swoje zadania i zazwyczaj są w pełni akceptowane przez pacjenta.

W naszej praktyce wykonujemy następujące protezy stomatologiczne:

Protezy akrylowe

Proteza akrylowa częściowa składa się z bazy akrylowej, klamer doginanych z drutu albo akrylowych pelot oraz sztucznych zębów, które zastępują utracone zęby pacjenta. Proteza taka najczęściej traktowana jest przez nas jako proteza natychmiastowa, którą stosujemy od razu po usunięciu zębów. Zapewnia ona funkcjonalność i estetykę na czas gojenia, po którym wykonujemy uzupełnienie docelowe wyjmowane lub osadzone na stałe. Czas gojenia, podczas którego dochodzi do reorganizacji tkanek jest indywidualny i trwa od jednego do trzech miesięcy.

Protezy szkieletowe

Proteza szkieletowa składa się z następujących elementów:

 • bazy metalowej, która stanowi trzon konstrukcji i zapobiega złamaniu protezy,
 • akrylu, który zastępuje zanikłe tkanki kostno-dziąsłowe,
 • zębów akrylowych, które zastępują utracone własne zęby,
 • metalowych podparć, dzięki którym siły żucia przenoszone są w sposób fizjologiczny na własne zęby pacjenta,
 • metalowych klamer zewnętrznych, które zlokalizowane są na powierzchniach zewnętrznych zębów sąsiadujących z luką i utrzymują protezę na podłożu.

W celu prawidłowego wykonania protezy szkieletowej należy dokonać tzw. analizy paralelometrycznej. Polega ona na sprawdzeniu, czy kształt zębów sąsiadujących z luką jest wystarczający dla zapewnienia optymalnej retencji protezy. Brak pożądanego kształtu zębów filarowych można zrekompensować w dwojaki sposób. W pierwszym przypadku w jamie ustnej zmieniamy kształt zęba poprzez wymodelowanie go w odpowiedni sposób kompozytem, w drugim przypadku kształt zęba poprawiamy poprzez wykonanie na nim korony protetycznej.

Protezę szkieletową wykonujemy w sytuacji rozległych braków zębowych, kiedy nie można już wykonać mostu osadzonego na stałe, a pacjent nie decyduje się na leczenie implantoprotetyczne. Protezę szkieletową wykonujemy także ze względów finansowych, ponieważ doskonale sprawdza się ona jako proteza docelowa, a jednocześnie jest tańsza od mostu.

Prawidłowo wykonana proteza szkieletowa spełnia dobrze swoja rolę, z reguły jednak pozostaje uzupełnieniem nie w pełni estetycznym z uwagi na obecność metalowych klamer zewnętrznych, które mogą być widoczne podczas mowy lub uśmiechu.

Protezy teleskopowe

Działanie tej protezy opiera się na zastosowaniu tzw. teleskopów. Pojedynczy teleskop składa się z dwóch koron. Pierwsza tzw. pierwotna jest zacementowana na stałe na oszlifowanym zębie pacjenta a druga tzw. wtórna jest wklejona w wewnętrzną część protezy. Idea działania protezy teleskopowej opiera się na ścisłym przyleganiu do siebie korony pierwotnej i wtórej. Ilość teleskopów w protezie jest indywidualna.

Proteza teleskopowa jest dedykowana dla następujących pacjentów:

 • pacjenci z chorobą przyzębia, kiedy zęby filarowe nie są pełnowartościowe,
 • pacjenci z uzębieniem resztkowym, gdzie pozostało jedynie kilka zębów,
 • jako estetyczna alternatywa dla protezy szkieletowej.

Proteza teleskopowa jest rozwiązaniem funkcjonalnym, jej retencja i stabilizacja są bardzo dobre ze względu na idealne spasowanie korony pierwotnej i wtórnej. Jest to proteza wysoce estetyczna, ponieważ nie posiada metalowych, zewnętrznych klamer. Jest również uzupełnieniem bezpiecznym, ponieważ funkcjonuje nadal, nawet w przypadku utraty zębów filarowych.

Protezy na zasuwach lub zatrzaskach

Proteza na zasuwach lub zatrzaskach składa się z dwóch podstawowych elementów:

 • z reguły dwóch zblokowanych koron albo mostu, których integralnym elementem jest skrajnie przymocowana zasuwa albo zatrzask,
 • bezklamrowej, estetycznej protezy szkieletowej, która od wewnętrznej strony posiada miejsce, w które na zasadzie matryca-patryca wchodzi element retencyjny w postaci zasuwy lub zatrzasku.

Jest to proteza estetyczna, jej retencja i stabilizacja są optymalne. Doskonale sprawdza się wtedy, gdy nie możemy zastosować implantów w celu uzupełnienia brakujących zębów.

Całkowite protezy akrylowe

Protezę całkowitą stosujemy w przypadku bezzębnej szczęki lub żuchwy.

Należy sobie zdawać sprawę, że uzębienie to tylko element całej struktury tkanek, w skład której wchodzą także mięśnie i stawy skroniowo-żuchwowe. W naszej praktyce poprzez leczenie protetyczne uzupełniamy nie tylko brakujące zęby, ale także przywracamy prawidłową równowagę nerwowo-mięśniową całego układu stomatognatycznego.