Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna to dział stomatologii w którym zajmujemy się uzupełnianiem brakujących zębów w jamie ustnej. Odtwarzamy w ten sposób prawidłowe warunki zgryzowe po ich utracie lub uszkodzeniu. Protezy zębowe poprawiają funkcję żucia i estetykę. W zależności od potrzeby stosujemy różne metody odtwarzania brakujących zębów. W naszych gabinetach dentystycznych wykonujemy następujące rodzaje protez zębowych:

Protetyka stomatologiczna - protezy osadzone na stałe w jamie ustnej:

Korona protetyczna

Korona protetyczna (korona dentystyczna) to najbardziej estetyczny i trwały sposób odbudowy zniszczonych, przebarwionych lub złamanych zębów. W celu wykonania korony protetycznej dentysta musi w taki sposób przygotować ząb, aby stworzyć miejsce dla przyszłej korony. Stomatolog protetyk poprzez szlifowanie zmniejsza wszystkie wymiary zęba, pobiera wycisk masą silikonową lub polieterową i dobiera kolor przyszłej korony. Wycisk zostaje wysłany do laboratorium dentystycznego, gdzie na jego podstawie zostaje wykonana korona. Na kolejnej wizycie dentysta cementuje koronę na wcześniej przygotowanym zębie (filarze protetycznym).

 

Korona protetyczna może również zostać wykonana wtedy, gdy ząb jest na tyle zniszczony, że pozostał jedynie jego korzeń. Jeżeli można go jeszcze zachować, stomatolog odbudowuje filar protetyczny poprzez wykonanie wkładu koronowo - korzeniowego lanego albo zastosowanie odbudowy na bazie włókien szklanych. Pozostałe procedury pozostają bez zmian.

 

Wśród koron o optymalnych właściwościach wytrzymałościowych i estetycznych polecamy:

 

 • Korona ceramiczna (porcelanowa) wytwarzana jest na bazie metalu, na który zostaje napalona porcelana. Podbudowa metalowa zapewnia trwałość i wytrzymałość korony, ceramika decyduje o estetyce (optymalnym kształcie i kolorze),
 • Korona kompozytowa w której ceramika zastąpiona jest bardziej miękkim kompozytem,
 • Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cyrkonu (korona cyrkonowa) jest alternatywą dla wyżej wymienionych standardowych koron. Metal jest zastąpiony przez ceramikę cyrkonową. W wyniku takiego rozwiązania uzyskujemy na poziomie laboratorium koronę bardziej estetyczną i jednocześnie całkowicie biozgodną z tkankami organizmu.
 • Korona pełnoceramiczna pełnokonturowa z cyrkonu lub dwukrzemianu litu jest koroną wyciętą przy pomocy frezarki z jednego bloczku ceramicznego.
Protetyka stomatologiczna obejmuje wiele różnych uzupełnień między innymi korony protetyczne
W centrum stomatologicznym NZOZ Bartosz Jadczyk wykonujemy także korony pełnoceramiczne
Korony porcelanowe są często wykonywane w naszych gabinetach stomatologicznych

W naszym centrum dentystycznym każdorazowo natychmiast po oszlifowaniu zęba stomatolog wykonuje koronę prowizoryczną. Jest to korona tymczasowa, która zabezpiecza filar oraz pozwala zachować funkcje żucia i estetykę do czasu oddania uzupełnienia docelowego.

Współczesna protetyka stomatologiczna wymaga od dentysty dużej precyzji pracy

W naszych gabinetach stomatologicznych każdy ząb szlifujemy z wykonaniem tzw. stopnia. Jest to granica preparacji w obrębie tkanek twardych zęba, która zostaje uwidoczniona w wycisku. Technik tak modeluje przyszłą koronę, aby jej brzeg dochodził do stopnia. Przy takim sposobie preparacji otrzymujemy gładkie przejście ceramiki w tkankę twardą zęba i dlatego później nie obserwujemy stanów zapalnych dziąseł i przyzębia. Ponadto uzyskujemy idealną szczelność brzeżną korony, co wpływa na jej długotrwałość. Tak przygotowana korona protetyczna w 99 % nie stwarza problemów z dopasowaniem w jamie ustnej pacjenta.

Korona częściowa

Korona częściowa typu inlay - onlay to rodzaj uzupełnienia protetycznego stosowany, kiedy utrata tkanek twardych zęba jest już zbyt duża, aby z powodzeniem założyć wypełnienie światłoutwardzalne, ale jeszcze nie na tyle, aby szlifować cały ząb. Uzupełnienia tego rodzaju są estetyczne i kilkakrotnie trwalsze, niż duże odbudowy kompozytowe.

Korona częściowa przed zacementowaniem w jamie ustnej pacjenta
Korona częściowa typu inlay - onlay: widok na modelu gipsowym

Most protetyczny

Most protetyczny (most stomatologiczny) to rodzaj osadzonej na stałe odbudowy brakującego zęba lub zębów. W celu wykonania takiego uzupełnienia stomatolog szlifuje zęby sąsiadujące z luką i pobiera wycisk. Technik przygotowuje uzupełnienie, które dentysta osadza (cementuje) na oszlifowanych filarach. Najprostszy most składa się z dwóch koron i tzw. przęsła, które uzupełnia brakujący ząb. Most protetyczny maksymalnie rozbudowany składa się z wielu koron i przęseł i odtwarza pełny łuk zębowy. Podczas planowania niezmiernie ważne jest, aby filary mostu były pełnowartościowe tzn. zęby powinny mieć zdrową miazgą lub być prawidłowo przeleczone endodontycznie; przyzębie wokół filarów powinno być zdrowe.

W NZOZ Bartosz Jadczyk oferujemy:

 • Most ceramiczny (porcelanowy),
 • Most pełnoceramiczny,
 • Most pełnoceramiczny pełnokonturowy.
Most protetyczny pełnoceramiczny wykonany w laboratorium dla NZOZ Bartosz Jadczyk
Most stomatologiczny porcelanowy wykonany na podbudowie metalu nieszlachetnego

Most tymczasowy jest wykonywany przez nas zawsze i użytkowany przez pacjenta do czasu otrzymania mostu docelowego.

Mosty są bardzo dobrym rozwiązaniem protetycznym. Są wygodne dla pacjenta, ponieważ są zacementowane na stałe w jamie ustnej. Zajmują identyczną ilość miejsca, co własne zęby, zatem pacjenci szybko się do nich przyzwyczajają. Mosty dentystyczne są trwałe i estetyczne.

Wkłady koronowo - korzeniowe

Pewną odmianą uzupełnienia protetycznego, które dentysta osadza na stałe w jamie ustnej pacjenta, jest wkład koronowo - korzeniowy. Stosuje się go po leczeniu  endodontycznym, w sytuacji, gdzie tkanki twarde zęba są bardzo zniszczone. Po zacementowaniu wkładu stomatolog pobiera drugi wycisk w celu wykonania korony protetycznej.

Protetyka stomatologiczna - protezy ruchome:

Wyjmowane protezy zębowe są rozwiązaniem mniej komfortowym od uzupełnień osadzonych na stałe. Pacjent musi je wprowadzać do jamy ustnej i wyjmować w ciągu dnia w celu stosowania regularnych, codziennych zabiegów higienicznych. Jednak prawidłowo wykonane protezy dentystyczne spełniają zadania, które narzuca współczesna protetyka stomatologiczna i zazwyczaj są w pełni akceptowane przez pacjenta.

W naszych gabinetach wykonujemy następujące protezy wyjmowane:

Proteza akrylowa częściowa

Proteza akrylowa częściowa składa się z bazy akrylowej, klamer doginanych z drutu albo akrylowych pelot oraz sztucznych zębów, które zastępują utracone zęby pacjenta. Proteza taka najczęściej traktowana jest przez nas jako proteza natychmiastowa, którą stosujemy od razu po usunięciu zębów. Zapewnia ona funkcjonalność i estetykę na czas gojenia, po którym wykonujemy uzupełnienie docelowe wyjmowane lub osadzone na stałe. Czas gojenia, podczas którego dochodzi do reorganizacji tkanek jest indywidualny i trwa od jednego do trzech miesięcy.

Proteza akrylowa częściowa - widok z góry
Proteza akrylowa górna osadzona na modelu gipsowym

Proteza szkieletowa

Proteza szkieletowa składa się z następujących elementów:

 • bazy metalowej, która stanowi trzon konstrukcji i zapobiega złamaniu protezy,
 • akrylu, który zastępuje zanikłe tkanki kostno-dziąsłowe,
 • zębów akrylowych, które zastępują utracone własne zęby,
 • metalowych podparć, dzięki którym siły żucia przenoszone są w sposób fizjologiczny na własne zęby pacjenta,
 • metalowych klamer zewnętrznych, które zlokalizowane są na powierzchniach zewnętrznych zębów sąsiadujących z luką i utrzymują protezę na podłożu.

W celu prawidłowego wykonania protezy szkieletowej dentysta powinien wykonać tzw. analizę paralelometryczną. Polega ona na sprawdzeniu, czy kształt zębów sąsiadujących z luką jest wystarczający dla zapewnienia optymalnej retencji protezy. Brak pożądanego kształtu zębów filarowych można zrekompensować w dwojaki sposób. W pierwszym przypadku stomatolog poprawia kształt zęba poprzez wymodelowanie go w odpowiedni sposób kompozytem. W drugim przypadku kształt zęba poprawiamy poprzez wykonanie na nim korony protetycznej.

Stomatolog wykonuje protezę szkieletową w sytuacji licznych braków zębowych, kiedy nie można już wykonać mostu osadzonego na stałe, a pacjent nie decyduje się na leczenie implantoprotetyczne. Protezę szkieletową wykonujemy także ze względów finansowych, ponieważ doskonale sprawdza się ona jako proteza docelowa, a jednocześnie jest tańsza od mostu.

Prawidłowo wykonana proteza szkieletowa spełnia dobrze swoja rolę, z reguły jednak pozostaje uzupełnieniem nie w pełni estetycznym z uwagi na obecność metalowych klamer zewnętrznych, które mogą być widoczne podczas mowy lub uśmiechu.

Proteza szkieletowa przygotowana w laboratorium
Przekazanie pacjentowi gotowej protezy szkieletowej w centrum stomatologicznym NZOZ Bartosz Jadczyk

Proteza teleskopowa

Proteza teleskopowa opiera swoje działanie na zastosowaniu tzw. teleskopów. Pojedynczy teleskop składa się z dwóch koron. Pierwsza tzw. pierwotna jest zacementowana na stałe na oszlifowanym zębie pacjenta a druga tzw. wtórna jest wklejona w wewnętrzną część protezy. Proteza teleskopowa działa dzięki ścisłemu przyleganiu koron pierwotnych do wtórnych. Ilość teleskopów w protezie jest indywidualna.

Proteza teleskopowa jest dedykowana dla następujących pacjentów:

 • pacjenci z chorobą przyzębia, kiedy zęby filarowe nie są pełnowartościowe,
 • pacjenci z uzębieniem resztkowym, gdzie pozostało jedynie kilka zębów,
 • jako estetyczna alternatywa dla protezy szkieletowej.

Proteza teleskopowa jest rozwiązaniem funkcjonalnym, jej retencja i stabilizacja są bardzo dobre ze względu na idealne spasowanie korony pierwotnej i wtórnej. Jest to proteza wysoce estetyczna, ponieważ nie posiada metalowych, zewnętrznych klamer. Jest również uzupełnieniem bezpiecznym, ponieważ funkcjonuje nadal, nawet w przypadku utraty zębów filarowych.

Proteza oparta na sześciu teleskopach
Proteza teleskopowa umocowana na dwóch oszlifowanych zębach

Proteza zatrzaskowa

Proteza zatrzaskowa składa się z dwóch podstawowych elementów:

 • z reguły dwóch zblokowanych koron albo mostu, których integralnym elementem jest skrajnie przymocowana zasuwa albo zatrzask,
 • bezklamrowej, estetycznej protezy szkieletowej, która od wewnętrznej strony posiada miejsce, w które na zasadzie matryca-patryca wchodzi element retencyjny w postaci zasuwy lub zatrzasku.

Proteza zatrzaskowa jest uzupełnieniem estetycznym, jej retencja i stabilizacja są optymalne. Doskonale sprawdza się wtedy, gdy nie możemy zastosować implantów w celu uzupełnienia brakujących zębów.

Proteza zatrzaskowa przygotowana do osadzenia w jamie ustnej pacjenta
Proteza na zatrzaskach

Proteza akrylowa całkowita

Protezę akrylową całkowitą dentysta wykonuje w przypadku bezzębnej szczęki lub żuchwy.

Protetyka stomatologiczna to także protezy całkowite

 

Proteza wyjmowana osadzona na implantach (opisana w kategorii ,,Implanty zębów")

 

W obrębie protetyki wykonujemy również:

 

Podścielenie

Naprawę protez zębowych

 

Należy sobie zdawać sprawę, że uzębienie to tylko element całej struktury tkanek, w skład której wchodzą także mięśnie i stawy skroniowo-żuchwowe. Protetyka stomatologiczna to nie tylko uzupełnienie brakujących zębów, ale także przywrócenie prawidłowej równowagi nerwowo-mięśniową całego układu stomatognatycznego.