4.8 / 5
średnia ocena

Efekty leczenia


Chcesz dowiedzieć się, jak leczenie w Centrum Stomatologicznym dr. n. med. Bartosza Jadczyka zmieniło życie naszych Pacjentów? Zapoznaj się z ich historiami i zobacz prawdziwe metamorfozy. Dowiesz się, z jakimi problemami zgłosili się do nas i jakie rozwiązania zastosowaliśmy, aby przywrócić im piękny uśmiech.

Przekonaj się, jak spektakularne rezultaty możemy osiągnąć. Aby porównać zdjęcie przed leczeniem i efekt końcowy – złap suwak, który znajduje się na środku zdjęcia i przesuń go w prawo lub w lewo.
 

Pan Krzysztof

Pan Krzysztof zgłosił się do nas celem uzupełnienia braków zębowych w żuchwie. Z powodu rozległych zniszczeń próchnicowych obie dolne szóstki nie nadawały się już do uratowania i musiały zostać usunięte. Przeprowadziliśmy kompleksową diagnostykę, sprawdzając, czy pacjent posiada odpowiednią ilość tkanki kostnej do leczenia implantoprotetycznego. Zaplanowaliśmy wszczepienie dwóch implantów w miejscu braków zębowych. Wykonaliśmy również wymianę plomb amalgamatowych oraz zamocowaliśmy korony pełnoceramiczne przykręcane na implantach. Dzięki temu Pan Krzysztof może znów cieszyć się pełnym uśmiechem.

Efekty leczenia 1
Efekty leczenia 2

Pan Artur

Pan Artur był w trakcie leczenia ortodontycznego, kiedy pojawił się u nas, by uzupełnić brakujące zęby. Zaproponowaliśmy, a następnie przeprowadziliśmy leczenie protetyczne z zastosowaniem mostów osadzonych na implantach w żuchwie, natomiast do rekonstrukcji uzębienia w szczęce posłużyliśmy się koronami cyrkonowymi. W ten sposób przywróciliśmy Panu Arturowi pełny uśmiech.

Efekty leczenia 3

Pani Weronika

Pani Weronika odwiedziła nas, by uzupełnić braki zębowe w szczęce oraz poprawić estetykę swojego uśmiechu. Po przeprowadzeniu dokładnej diagnostyki stwierdziliśmy konieczność usunięcia mocno zniszczonych korzeni dwóch zębów. Braki zębowe uzupełniliśmy, stosując pełnoceramiczne korony w odcinku przednim oraz zintegrowaną z nimi protezę zatrzaskową w szczęce. Teraz Pani Weronika może znów cieszyć się kompletnym, w pełni funkcjonalnym uśmiechem.

Efekty leczenia 4

 

Pani Iwona

Pani Iwona pojawiła się u Nas ponieważ jej problemem były dolegliwości bólowe spowodowane postępującą chorobą przyzębia. Periodontopatia prowadzi do stopniowej utraty przyczepu, rozchwiania i ostatecznie wypadnięcia zębów. Toczący się przewlekły stan zapalny często powoduje wysiew bakterii i ma bardzo niekorzystny wpływ na narządy położone poza jamą ustną jak serce, nerki czy stawy. Mimo wcześniejszych doraźnych wizyt w innych gabinetach, podczas których zastosowano szynowanie rozchwianych zębów, rezultat nie był zadowalający. Po wykonaniu diagnostyki radiologicznej, omówieniu rokowań co do zasadności pozostawienia zębów w obecnym stanie w jamie ustnej a także przedstawieniu ewentualnych planów leczenia oraz planów finansowych Pacjentka zdecydowała się na ekstrakcję wszystkich zębów. Na czas rekonwalescencji po wykonanych zabiegach Pacjentka funkcjonowała w protezach natychmiastowych. Jest to rozwiązanie, które pomaga normalnie funkcjonować podczas oczekiwania na założenie nowej protezy stałej. Zapewnia szybkie odzyskiwanie żucia, dykcji i zróżnicowanej diety. Pomaga również utrzymać objętość kości, zapewnia estetykę uśmiechów i naturalny wyraz twarzy oraz pozwala przyzwyczaić się do przyszłej konstrukcji wymiennej. W międzyczasie wykonano augmentację kości, wszczepiono po cztery sztuki implantów w szczęce oraz żuchwie i nadszedł czas osteointegracji, czyli zrastania się implantu z kością. Odsłonięcie implantów, nałożenie śrub gojących, pobranie wycisków i wreszcie wymarzone protezy osadzone na implantach wraz z belką Doldera. Takie rozwiązanie zapewnia całkowity komfort użytkowania gdyż pozwala na precyzyjne i stabilne mocowanie protezy w jamie ustnej.

Efekty leczenia 5
Efekty leczenia 6

 

Pani Aldona

Pani Aldona pojawiła się w Centrum Stomatologicznym posiadając resztkowe uzębienie w jamie ustnej. Niestety zmiany okołowierzchołkowe uniemożliwiły podjęcie leczenia zachowawczego, endodontycznego i konieczna okazała się ekstrakcja wszystkich zębów. Pacjentka, mając w przeszłości traumatyczne doświadczenia związane z wizytami stomatologicznymi, mocno obawiała się zabiegu już na etapie wykonania znieczulenia. Podczas rozmowy przeprowadzonej przez lekarza została poinformowana o sposobie podawania znieczulenia w Naszym gabinecie. Sterowany mikroprocesorowo w sposób ciągły (setki razy na sekundę) monitoruje ciśnienie wywierane na tkanki pacjenta i automatycznie dostosowuje prędkość podawania środka znieczulającego, co pozwala na redukcję lub wyeliminowanie nieprzyjemnych doznań bólowych spowodowanych rozpieraniem tkanek. Wszystkie zabiegi poprzedzone są podaniem znieczulenia właśnie przy użyciu opisanego urządzenia co zwiększa komfort pacjentów poprzez znaczące zmniejszenie bólu i eliminację lęku przed iniekcjami. Po przeprowadzonym zabiegu, niezbędnym czasie na rekonwalescencję pobrano wyciski a następnie przekazano Pani Aldonie dwie całkowite protezy akrylowe. Pacjentka dzięki takiemu rozwiązaniu odzyskała piękny uśmiech i pełną funkcjonalność jamy ustnej.
.

Efekty leczenia 7

 

 

Pani Irena

Pani Irena pojawiła się w Naszym gabinecie stomatologicznym na konsultację protetyczną w celu uzupełnienia brakujących zębów oraz poprawę estetyki uśmiechu. Zbadano klinicznie oraz wykonano obrazowanie radiologiczne, które pozwala na wizualizację głęboko położonych tkanek w sposób nieinwazyjny. Dzięki temu ułatwia diagnostykę, identyfikację przyczyn chorób, ocenę ich dynamiki, wybór optymalnej metody leczenia a także monitorowanie jego efektów lub ewentualnego postępu choroby. Na tej podstawie stwierdzono konieczność wykonania mnogich ekstrakcji ze względu na zapalenie tkanek okołowierzchołkowych, poziomym i pionowym zanikiem kości. Niezbędne okazało się również przeprowadzenie powtórnego leczenia endodontycznego z powodu nieprawidłowego uzupełniania kanału. W żuchwie zarekomendowano odbudowę kompozytową koron zębów a w szczęce wykonanie koron pełnoceramicznych w odcinku estetycznym wraz z protezą zatrzaskową. Końcowy rezultat pracy stomatologów z Centrum Stomatologicznego oraz współpracującej z Nami pracowni protetycznej to nowy uśmiech Naszej pacjentki. Pamiętajmy, że jeden uśmiech potrafi zdziałać cuda, dlatego dokładamy wszelkich starań aby zrealizować Państwa marzenia o olśniewającym i zdrowym uśmiechu.

Efekty leczenia 8

 

Pani Patrycja

Pani Patrycji zależało na poprawie estetyki zębów przednich ale posiadając ograniczoną/niewielką kwotę pieniężną zdawała sobie sprawę, że będzie zastosowana ekonomiczna wersja postępowania co dla pacjentki było zupełnie zadowalające. Na wstępie przeprowadzono badanie diagnostyczne, wykonano pantomogram oraz zdjęcia cyfrowe, które w Naszym gabinecie są standardowym narzędziem pracy. Umiejętne wykorzystanie fotografii pozwala podnieść jakość pracy, zapewnia lepszą komunikację z pacjentem oraz znacznie przyspiesza wykonywanie wielu etapów podczas projektowania przez laboratorium pracy protetycznej. Po przedstawieniu możliwych opcji leczenia, zapoznaniu się z kosztorysami Pacjentka zdecydowała się na cztery korony zębowe z tlenku cyrkonu w odcinku przednim. Kolejne wizyty miały na celu wyleczenie zmian próchnicowych oraz przeprowadzenie leczenia endodontycznego z powodu zbyt głębokiego ubytku. Opracowano również kanały zębów aby umieścić w nich wkłady koronowo-korzeniowe mające za zadanie wzmocnienie korzeni zębów. Po wykonanych wyciskach, przymiarkach i akceptacji ze strony pacjenta nastąpiło cementowanie prac protetycznych. Efekt końcowy, mimo przeznaczonych na ten cel nieznacznych środków finansowych, sprawił Pani Patrycji ogromną radość i wystarczającą poprawę estetyki uzębienia.

Efekty leczenia 9
Efekty leczenia 10

 

Pan Helmut

Pan Helmut zgłosił się do Nas na konsultację z pękniętym w odcinku przednim mostem protetycznym. Po wykonaniu niezbędnych badań a także poszerzonej diagnostyki radiologicznej zarekomendowano ekstrakcję zębów nienadających się do leczenia oraz rozchwianych ze względu na duży zanik poziomy. Naturalnym zadaniem zębów jest czynnościowe obciążanie kości szczęki oraz żuchwy. Utrata nawet pojedynczego uzębienia powoduje zachwianie tego porządku. Okazuje się, że brak obciążenia kości ostatecznie prowadzi do jej zaniku. Podczas rekonwalescencji po ekstrakcji dotychczasowo użytkowana proteza jest rozszerzona czyli uzupełniona brakującymi zębami. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie estetyki wyglądu, a tym samym, zapewnia pacjentowi komfort psychiczny po usunięciu zębów. Wraz z pacjentem ustalono, że po wszczepieniu implantów i wymaganym czasie gojenia następnym etapem będzie wykonanie prac protetycznych – w żuchwie proteza na dwóch implantach wraz z belką Doldera a w szczęce proteza teleskopowa. Poprzez zastosowane rozwiązania Pan Helmut znacznie poprawił swój wygląd, samopoczucie, właściwe przeżuwanie pokarmów i zapobiegnie zmianom w całym łuku zębowym.

Efekty leczenia 11

 

Pani Zofia

Pani Zofia pojawiła się w Naszym Centrum po uzyskaniu pozytywnych rekomendacji ze strony swoich bliskich oraz znajomych. W opinii pacjentki problemem był jej złamany ząb aczkolwiek po przeprowadzeniu na pierwszej wizycie konsultacyjnej szeregu badań rozpoczynając od badania fizykalnego czyli oglądanie, opukiwanie zębów stwierdzono rozchwianie większości zębów górnych. Wykonano niezbędną diagnostykę rentgenowską, która wskazała zmiany okołowierzchołkowe oraz deficyt kostny uniemożliwiający wszczepienie implantów. Dotychczasowa proteza górna posiadała słabą retencję i brak stabilizacji na podłożu protetycznym więc zaproponowano wykonanie nowej po wcześniejszej ekstrakcji wszystkich nierokujących zębów. W żuchwie również należało usunąć niektóre zęby a po koniecznym okresie rekonwalescencji nastąpił etap przygotowania zębów pod protezę teleskopową. Po doborze kształtu, koloru, przymiarkach i uzyskaniu pełnej akceptacji pacjentki nadchodzi wizyta podczas której oddajemy pracę protetyczną. Na niej przedstawiany jest sposób umieszczania oraz zdejmowania protez w jamie ustnej, omawiane są zalecenia także te higieniczne czyli porady odnośnie ich mycia, przechowywania. Należy pamiętać, że to nie jest ostatnia wizyta w gabinecie. Dopiero użytkowanie pozwoli na idealne dopasowanie jej do dziąseł. Dzięki wizytom kontrolnym, można uzyskać komfort korzystania z nowych zębów.

Efekty leczenia 12

 

Pan Bogumił

Pan Bogumił zgłosił się do nas z marzeniem zmiany swojego uśmiechu. Wizytę konsultacyjną rozpoczęliśmy od wnikliwego wywiadu i pełnej diagnostyki, na podstawie której został przygotowany szczegółowy plan leczenia. Obecnie użytkowane protezy nie pełniły swoich funkcji zarówno estetycznych jak i przede wszystkim tych funkcjonalnych. Górna całkowita proteza była niewłaściwie dopasowana a przecież stabilizacja protezy, nie tylko eliminuje problemy z żuciem, zaburzeniami mowy czy podrażnieniami, zapobiega także groźnemu zanikowi kości. Ze względu na wykonaną w ostatnim czasie ekstrakcję zęba filarowego obecnie w żuchwie znajdowała się tymczasowa proteza akrylowa, która wymagała już korekty oraz podścielenia. Posiadane przez pacjenta dobre warunki kostne w żuchwie umożliwiły wszczepienie czterech sztuk implantów i docelową protezę overdenture na belce Doldera. W szczęce nie zastaliśmy odpowiednich warunków odnośnie zasobów kostnych więc właściwym wyborem było wykonanie nowej protezy akrylowej. W naszym gabinecie „Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach”

Efekty leczenia 13

 

Pan Edmund

Pan Edmund zgłosił się do naszego Centrum Stomatologicznego mając w jamie ustnej okoronowanie w postaci mostów protetycznych. Po przeprowadzonej diagnostyce rentgenowskiej zalecono ekstrakcję wraz z odcięciem przęseł. Po rekonwalescencji przystąpiono do odbudowy startych brzegów siecznych łuku dolnego oraz wykonania protezy szkieletowej na zatrzaskach w szczęce. Tego rodzaju protetyczne rozwiązanie jest zazwyczaj stosowane u pacjentów z rozległymi ubytkami w jamie ustnej, u których montaż mostu staje się niemożliwy. Zęby filarowe zostały oszlifowane i nałożono na nie korony porcelanowe z przymocowanym zatrzaskiem. Ten mechanizm zapewnia wytrzymałość, estetykę, komfort i stabilizację całej pracy protetycznej.

Efekty leczenia 14

Pan Zygmunt

Stan zdrowia uzębienia Pana Zygmunta sprawiał, że odczuwał duże skrępowanie podczas uśmiechania się. Przed rozpoczęciem leczenia sporządziliśmy diagnostykę przy pomocy tomografii komputerowej, która wykazała konieczność wykonania dodatkowych ekstrakcji górnych siekaczy. Wymiana nieszczelnych wypełnień oraz korony protetycznej, bezwzględność przeprowadzenia ponownego leczenia endodontycznego a także higienizacja jamy ustnej to wyzwania z którymi należało się zmierzyć. Po zaakceptowaniu przez pacjenta planu leczenia a także finansowego, opracowanego przez Opiekuna Pacjenta pod nadzorem lekarza prowadzącego, przystąpiono do leczenia kompleksowego. Szlifowanie zębów mające na celu przygotowanie ich do założenia koron i mostów, wykonanie precyzyjnego wycisku, wspólny dobór koloru a następnie przymiarki prac protetycznych aby Pacjent mógł cieszyć się z idealnego uśmiechu to w Naszym gabinecie codzienność a przede wszystkim priorytet. Pan Zygmunt obecnie cieszy się z funkcjonalności i ostatecznego efektu estetycznego.

Efekty leczenia 15
Efekty leczenia 16

Pani Jadwiga

Pani Jadwiga przyszła do nas z niewielką ilością zębów, które niestety wymagały ekstrakcji po wykonanej diagnostyce. Zalecono sanację jamy ustnej, a po odpowiednim czasie gojenia zębodołów, przystąpiono do wszczepienia implantów w żuchwie. W przypadku bezzębia całkowitego, zastosowano protezę na implantach z belką Doldera, która umożliwiła stabilizację protezy całkowitej za pomocą wszczepionych wcześniej implantów. Ta metoda jest zaawansowanym systemem mocowania protezy w ustach pacjenta, zapewniając najwyższą stabilizację. Zazwyczaj jest ona umocowana na 3-4 implantach, a na niej znajdują się zatrzaski stabilizujące protezę. Niestety, ze względu na brak wystarczającej ilości tkanki kostnej, ten konkretny zabieg nie był możliwy w szczęce, więc zdecydowano się na całkowitą protezę akrylową. Dzięki zastosowanym i wykonanym rozwiązaniom, Pani Jadwiga odzyskała funkcjonalność i pewność siebie. Przemiana, którą przeszła, sprawiła, że jej uśmiech pojawia się teraz znacznie częściej. Jesteśmy pełni podziwu za jej wytrwałość i determinację w dążeniu do wymarzonego uśmiechu

Efekty leczenia 17
Efekty leczenia 18

Pani Joanna

Pacjentka zgłosiła się do naszego gabinetu w celu poprawy estetyki zębów poprzez wykonanie koron protetycznych oraz uzupełnienie braku zębowego, ponieważ nie była zadowolona z przebiegu leczenia w innym gabinecie. Stwierdzono znaczną dysproporcję w długości jednego z siekaczy, dlatego jednym z etapów leczenia było wykonanie gingiwektomii. Ten zabieg plastyczny dziąseł przyniósł bardzo dobre efekty wizualne. Polegał on na usunięciu przerośniętej tkanki dziąsłowej, która narastała na koronę zęba i powodowała, że ząb wydawał się mniejszy niż w rzeczywistości. U Pani Joanny wykonano pełnoceramiczne zblokowane korony, które zostały połączone, mając za zadanie wzmocnić konstrukcję leczenia protetycznego, wraz z dowieszką w miejscu brakującego zęba. Dzięki temu osiągnęliśmy wspaniałą estetykę i piękny uśmiech dla Pacjentki.

Efekty leczenia 19
Efekty leczenia 20

Pan Adam

Do naszego Centrum przybył Pan Adam w celu poprawy nie tylko estetyki ale i funkcjonalności narządu żucia. Braki zębowe, nieestetyczne odbudowy, niewłaściwa płaszczyzna zgryzu, patologiczne starcie zębów to tylko niektóre z nieprawidłowości, które stwierdzono już podczas pierwszej wizyty. Aby rozpocząć leczenie protetyczne należało jednak wykonać ekstrakcję zębów nie nadających się dla utrzymania w jamie ustnej, endodoncję zębów a dopiero w następnym etapie pobranie wycisków pod protezy. Spośród zaproponowanych prac protetycznych Pan Adam zdecydował się na protezę zatrzaskową w żuchwie oraz teleskopową w szczęce, która jest nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych protez akrylowych. Obecnie pacjent odczuwa ogromną zmianę nie tylko pod kątem swojego wizerunku ale przede wszystkim wygodę użytkowania.

Efekty leczenia 21
Efekty leczenia 22

Pani Agnieszka

Pani Agnieszka zgłosiła się do nas aby zmienić swoją dotychczasową górną protezę oraz aby wykonać pracę protetyczną w żuchwie. Na podstawie CBCT stwierdzono niewystarczającą ilość kości do podparcia implantów. Zarekomendowano więc całkowitą protezę w szczęce oraz dolną po poprawie retencji zębów poprzez ich szynowanie. Dzięki takiemu zabiegowi uzyskujemy efekt ich umocnienia – połączone zęby lepiej opierają się siłom je wyważającym, proces gryzienia i żucia rozkłada się na większą ilość, a wędrowanie, przechylania czy wysuwanie się zębów zostaje zastopowane. Następne etapy to pobranie wycisków, ustalenie wysokości zwarcia, pomiar łukiem twarzowym rejestrującym relację przestrzenną zębów pacjenta w stosunku do innych elementów czaszki a punktem końcowym jest uzyskanie precyzyjnych prac protetycznych. Pacjentka odzyskała nie tylko piękny uśmiech ale także poprawił się znacząco komfort żucia.

Efekty leczenia 23
Efekty leczenia 24

Pan Sebastian

Pan Sebastian jest po operacji rozszczepu podniebienia i chirurgii ortognatycznej, a do nas zgłosił się w celu poprawy estetyki uśmiechu. W naszym Centrum przeprowadziliśmy wyrównanie przebiegu girlandy dziąsłowej poprzez zabieg gingiwektomii, wydłużenie korony klinicznej czyli ekstruzję oraz odpowiednio dobrane licówki w szczęce. Efekt końcowy jest zgodny z oczekiwaniami Pana Sebastiana, wpływa pozytywnie na jego samoocenę i pewność siebie.

Efekty leczenia 25
Efekty leczenia 26

 

Pani Martyna

Problemem Pani Martyny była znacznie obniżona wysokość zgryzu z powodu startych i zniszczonych zębów. Nasze leczenie w tej sytuacji objęło odbudowę obu łuków zębowych przy jak największym wykorzystaniu zębów własnych Pacjentki. W pierwszym etapie leczenia przeprowadziliśmy ekstrakcję zębów. Następnym krokiem było leczenie kanałowe wraz ze wzmocnieniem z włókna szklanego oraz wykonanie pracy kombinowanej. Zarekomendowaliśmy dwie protezy teleskopowe, bardzo komfortowe ze względu na swoją stabilność. Pani Martyna może teraz w pełni cieszyć się swoim nowym uśmiechem.

Efekty leczenia 27
Efekty leczenia 28

 

Pani Alicja

Przedstawiamy przykład metamorfozy estetycznej, którą w naszym gabinecie przeszła Pani Alicja. Pacjentka od wielu lat cierpiała na periodontopatię czyli między innymi odsłonięcie szyjek zębowych, wrażliwość dziąseł na dotyk, ciepło oraz zimno. W poprzednim gabinecie regularnie, co pół roku, zgłaszała się do periodontologa w celu leczenia ale była już zmęczona tylko takim postępowaniem. Podczas pierwszej wizyty w naszym gabinecie wykonaliśmy badanie klinicznie i niezbędną diagnostykę. Zarekomendowaliśmy leczenie przygotowawcze rozpoczynając od ekstrakcji zębów nienadających się do leczenia, endodoncję zębów posiadających zmiany okołowierzchołkowe oraz wzmocnienie tych zębów za pomocą wkładów z włókna szklanego. Następnie oszlifowano zęby w szczęce i żuchwie aby pobrać precyzyjne wyciski protetyczne w celu wykonania protez teleskopowych. Estetyczne, stabilne, w pełni funkcjonalne protezy całkowicie odmieniły życie Pani Alicji, która obecnie cieszy się z podjętych decyzji, wyboru nas jako “wykonawcy” jej nowego uśmiechu.

Efekty leczenia 29
Efekty leczenia 30

 

Pani Ewa

Życzeniem Pani Ewy było posiadanie stałej, stabilnej pracy protetycznej. Pracę nad uzębieniem Pacjentki rozpoczęliśmy od ekstrakcji nierokujących zębów z lokalizacji, gdzie zaplanowano implantację. Kolejne wizyty miały na celu wyeliminowanie ognisk zakażenia poprzez leczenie endodontyczne zębów. Pani Ewa przez ten czas korzystała z uzupełnienia tymczasowego. Przeprowadziliśmy także wybielanie zębów. Po kilku tygodniach gojenia przyszła pora na etap protetyczny, podczas którego wykonaliśmy przewidzianą w planie leczenia pracę protetyczną na implantach. Efekt leczenia całkowicie spełnił oczekiwania Pani Ewy – odmienił także jej samopoczucie. A my gratulujemy wytrwałości w dążeniu do wymarzonego uśmiechu.

Efekty leczenia 31
Efekty leczenia 32

 

Pani Milena

Pani Milena zgłosiła się do naszego Centrum Stomatologicznego, ponieważ zależało jej na poprawie estetyki swojego uśmiechu. Po wstępnej konsultacji ustaliliśmy plan leczenia, a także wykonaliśmy na modelu symulację koron i licówek, jakie zamierzaliśmy zastosować. Efekt przypadł do gustu naszej Pacjentce, przystąpiliśmy więc do jego realizacji. Wykonane prace protetyczne zupełnie odmieniły uśmiech Pani Mileny.

Efekty leczenia 33
Efekty leczenia 34

 

Pan Marcin

Pan Marcin pojawił się w naszym gabinecie w celu wykonania uzupełnienia protetycznego w żuchwie. Po wykonaniu i przeanalizowaniu wyników tomografii cyfrowej odkryliśmy niewypełnione właściwie kanały, które w konsekwencji doprowadziły do przewlekłego zapalenia okołowierzchołkowego. Przystąpiliśmy do pracy z wykorzystaniem mikroskopu. Następnie przyszedł czas na odbudowę protetyczną. Zaproponowaliśmy most zębowy, ponieważ ta opcja pozwala na wszczepienie nowych koron między naturalne zęby. Pan Marcin jest w pełni zadowolony z osiągniętego u nas efektu.

Efekty leczenia 35
Efekty leczenia 36

 

Pani Marzena

Kolejny nowy uśmiech wykonany w naszym gabinecie 🙂 Problemem pacjentki była znacznie obniżona wysokość zgryzu, poprzez starte i zniszczone zęby. Nasze leczenie obejmowało odbudowę obu łuków zębowych, przy maksymalnym wykorzystaniu ilości zębów własnych Pani Marzeny. W pierwszym etapie wykonano ekstrakcję zębów, następnie leczenie kanałowe wraz ze wzmocnieniem z włókna szklanego oraz wykonano pracę kombinowaną. Zarekomendowano dwie protezy teleskopowe które dzięki swojej stabilności wpływają na komfort pacjentki. Pani Marzena jest w pełni zadowolona z uzyskanego efektu

Efekty leczenia 37
Efekty leczenia 38

 

Pani Elżbieta

Pani Elżbieta zgłosiła się do naszego gabinetu z celem poprawy uśmiechu, ponieważ nie była zadowolona ze stanu zdrowia swoich zębów. Po wykonaniu kompleksowych badań diagnostycznych, zaproponowaliśmy leczenie protetyczne polegające na wykonaniu koron na własnych zębach oraz protez zdejmowanych. Nawet po 3 latach po zakończeniu leczenie, spełnia ono założenie Pacjentki.

Efekty leczenia 39
Efekty leczenia 40

 

 

Pan Tomasz

Pan Tomasz zgłosił się w celu uzupełnienia brakującego zęba. Pacjent nie chciał decydować się na leczenie ortodontyczne, dlatego wykonaliśmy leczenie polegające na wszczepieniu implantu i założeniu korony. Stwierdzono wadę zgryzu, jednak podczas wywiadu Pacjent, wyraża chęć jedynie uzupełnienia braku zęba. Oczywiście Pan Tomasz został poinformowany o konieczności przeprowadzenia leczenia ortodontycznego, jednakże nie wyraził na nie zgody. Na prośbę pacjenta założono implant i obciążono go koroną protetyczną. Po 2 latach bez wizyt kontrolnych Pacjent zgłosił się z rozchwianym implantem. Usunięto go oraz skierowano Pacjenta na leczenie ortodontyczne. Po zakończeniu postępowania i uzyskaniu prawidłowych relacji pomiędzy zębami wykonano leczenie estetyczne w postaci kilku koron pełnoceramicznych w odcinku przednim. Następnie przeprowadzono powtórne leczenie implantoprotetyczne w okolicy zęba 16. Aktualnie Pan Tomasz znacznie częściej się uśmiecha, a przywrócenie pierwotnej funkcjonalności jamy ustnej pozwala mu cieszyć się spożywaniem wszystkich ulubionych posiłków.

Efekty leczenia 41
Efekty leczenia 42

 

 

Pan Eryk

Uzębienie Pana Eryka było bardzo zniszczone, wielu zębów nie dało się już uratować. Jako rozwiązanie problemu zaproponowaliśmy odbudowę obu łuków zębowych za pomocą protez teleskopowych. Nie ulega wątpliwości, że po dokonanej przez nas rekonstrukcji uśmiech Pana Eryka prezentuje się nienagannie.

Efekty leczenia 43
Efekty leczenia 44

 

Pan Jan

Starte, wybrakowane uzębienie Pana Jana wymagało odbudowy. W tym celu zastosowaliśmy w szczęce korony pełnoceramiczne. Już teraz widać znaczną poprawę uśmiechu Pana Jana, ale to dopiero pierwszy etap. Żeby dopełnić efekt, zaplanowaliśmy także zamocować korony w żuchwie.

Efekty leczenia 45
Efekty leczenia 46

 

Pan Mateusz

Górny łuk zębowy Pana Mateusza wymagał rekonstrukcji. Z zaproponowanych rozwiązań Pacjent zdecydował się na protezę teleskopową opartą na systemie podwójnych koron. Odznacza się ona większą stabilnością oraz dłuższą żywotnością niż w przypadku tradycyjnych protez, co miało duże znaczenie dla Pana Mateusza.

Efekty leczenia 47
Efekty leczenia 48

 

Pani Marta ze Szczecina

Pani Marta nie była zadowolona z wyglądu swoich górnych jedynek, które borykały się z nieestetycznymi przebarwieniami oraz zniszczeniami. Podczas konsultacji podjęliśmy wspólnie z Pacjentką decyzję o zastosowaniu dwóch pełnoceramicznych koron. Po wykonaniu zabiegu Pani Marta znów cieszyła się pięknym uśmiechem oraz opuściła naszą klinikę w pełni usatysfakcjonowana.

Efekty leczenia 49
Efekty leczenia 50

 

Pan Piotr ze Strasburga

Pan Piotr zgłosił się do nas na konsultację w sprawie szczęki górnej. Zęby były mocno zniszczone, a kilku z nich brakowało. Zdecydowaliśmy, że najbardziej wygodnym i estetycznym rozwiązaniem dla Pacjenta będzie wykonanie protezy zamocowanej na stałe na własnych zębach (tzw. mostu protetycznego). Uzyskany efekt w zupełności spełnił oczekiwania Pacjenta.

Efekty leczenia 51
Efekty leczenia 52

 

Pani Elżbieta ze Szczecina

Pani Elżbieta nie była zadowolona z używanych przez siebie mostów i zgłosiła się do naszej kliniki w celu ich wymiany. Ponadto konieczne było doszlifowanie jej pozostałych zębów. Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu mostów oraz koron pełnoceramicznych w górnym i dolnym łuku zębowym, które znacząco zwiększyły estetykę jej uśmiechu, a także jego funkcjonalność.

Efekty leczenia 53
Efekty leczenia 54

 

Pani Agnieszka ze Szczecina

Marzeniem Pani Agnieszki było powtórne delektowanie się ulubionymi potrawami, jednak przez ubytki w trzonowcach nie było to możliwe. Zdecydowała się na leczenie przy pomocy koron pełnoceramicznych na wszystkich stałych zębach trzonowych z linii górnej i dolnej. Pozwoliło to przywrócić jej uśmiechowi pełną funkcjonalność, dzięki czemu znów może bez przeszkód kosztować wszelkie pyszności!

Efekty leczenia 55
Efekty leczenia 56

 

Pan Artur ze Świnoujścia

Panu Arturowi niezwykle doskwierały braki zębowe w tylnej i przedniej części szczęki, poprosił więc nas o pomoc w tym kłopotliwym problemie. Wdrożonym przez nas rozwiązaniem było założenie cyrkonowych mostów naśladujących zęby trzonowe oraz odbudowy na implantach w przypadku przedtrzonowców. Osiągnęliśmy znakomity efekt estetyczny, a Pan Artur może cieszyć się pięknym uśmiechem i ulubionym posiłkami bez żadnych obaw!

Efekty leczenia 57
Efekty leczenia 58

 

Pan Adam z Chojnic

Pan Adam cierpiał z powodu pościeranych pozostałości stałych zębów, przez co nie mógł w pełni czerpać radości z życia. Rozwiązanie kłopotu zawdzięczamy dwóm protezom zatrzaskowym na górnym i dolnym łuku zębowym. Przemiana jego uśmiechu była zaskakująca! Pan Adam znów może bez skrępowania się uśmiechać.

Efekty leczenia 59
Efekty leczenia 60

 

Pani Wiesława z Rostocku

Problemem trapiącym Panią Wiesławę było szczątkowe uzębienie, które mocno utrudniało jej codzienne funkcjonowanie. Rozważając wszystkie możliwości, podjęła decyzję o zastosowaniu dwóch całkowicie spersonalizowanych protez teleskopowych na górnym i dolnym łuku. Uśmiech Pani Wiesławy znów olśniewa otoczenie, a ona sama żyje pełnią życia

Efekty leczenia 61
Efekty leczenia 62

 

Pani Iwona ze Szczecina

Pani Iwona postanowiła wymienić dotychczasowe licówki na dolnych siekaczach. Zdecydowała się na założenie odpowiedników wykonanych z ceramiki. Efekty widać było błyskawicznie, a Pani Iwona znów może olśniewać innych swoim uśmiechem.

Efekty leczenia 63
Efekty leczenia 64

 

Pani Iwona z Gryfina

Naturalne zęby Pani Iwony trudziły się z wieloma ubytkami, które uprzykrzały jej codzienną funkcjonowanie. Nie mogła w pełni cieszyć się spożywaniem posiłków, ponadto estetyka posiadanego uśmiechu często ją zawstydzała. W celu uporania się z tymi przeciwnościami zastosowaliśmy protezy teleskopowe osadzane na własnym uzębieniu, rekonstruujące dolny i górny łuk zębowy. Teraz uśmiech Pani Iwony jest nie do poznania, a ona sama odzyskała radość z życia.

Efekty leczenia 65
Efekty leczenia 66

 

Pani Hanna ze Szecina

Pani Hanna skontaktowała się z nami, żeby przywrócić piękny wygląd górnej partii zębów. Zniekształcona była przez nieestetyczne przerwy pomiędzy nimi, a rozwiązaniem przez nas proponowanym było wykorzystanie teleskopowej protezy. Pani Hanna przystała na naszą sugestię, a dzisiaj cieszy się foremnym i pięknym uśmiechem.

Efekty leczenia 67
Efekty leczenia 68

 

Pani Amira z Kopenhagi

Bolączką Pani Amiry były braki zębowe w dolnej linii, niepozwalające w pełni czerpać z życia. Przeprowadzając dokładną diagnostykę, dobraliśmy odpowiednią metodę ich uzupełnienia. Postawiliśmy na protezę teleskopową osadzoną w szczęce, dzięki czemu Pani Amira bez najmniejszych kłopotów może jeść ulubione potrawy i wyrażać swym uśmiechem wszystko to, czego zapragnie.

Efekty leczenia 69
Efekty leczenia 70

 

Pan Kazimierz ze Szczecina

W przypadku Pana Kazimierza konieczna była wymiana starych koron i mostów oraz doszlifowanie własnych zębów. Dotychczasowe prace protetyczne zostały wymienione na całkowicie nowe, a braki w uzębieniu uzupełniliśmy przy pomocy implantów. Teraz Pan Kazimierz znowu dysponuje pięknym uśmiechem, który odmienił jego codzienność!

Efekty leczenia 71
Efekty leczenia 72

 

Pani Ewa z Gorzowa Wielkopolskiego

Życzeniem Pani Ewy było wymienić stare korony i mosty, które nie spełniały już swojej roli. Ponadto w górnym łuku zębowym wymieniliśmy dotychczasowe licówki kompozytowe na całkowicie nowe, porcelanowe mosty i korony. Efekt w pełni zadowolił Panią Ewę, która może się poszczycić białymi, symetrycznymi zębami.

Efekty leczenia 73
Efekty leczenia 74

 

 

Pani Elwira ze Szczecina

Pani Elwira zgłosiła się do naszej kliniki z poważnymi problemami w jamie ustnej. Przeprowadziliśmy dokładną diagnostykę, na podstawie której zaplanowaliśmy precyzyjnie całe leczenie. Postanowiliśmy zastosować protezę teleskopową, by uzyskać najlepsze efekty. Pani Elwira wyszła z naszej kliniki szczęśliwa, że w końcu spełniło się jej marzenie!

Efekty leczenia 75
Efekty leczenia 76

 

 

Pan Joanna ze Szczecina

Pani Joanna zwróciła się do naszej kliniki, ponieważ była zmęczona korzystaniem ze starej odbudowy protetycznej. Przeprowadziliśmy dokładną diagnostykę, wykorzystując w tym celu nowoczesne technologie, na podstawie której przygotowaliśmy pełny plan leczenia i zaproponowaliśmy rozwiązanie dopasowane do indywidualnych oczekiwań . Zastosowaliśmy w obu łukach zębowych estetyczne protezy teleskopowe. Uzyskane przez nas efekty w pełni spełniły oczekiwania Pani Joanny.

Efekty leczenia 77
Efekty leczenia 78

 

 

Pan Marek ze Szczecina

Pan Marek zgłosił się w celu poprawienia funkcjonalności swojej jamy ustnej oraz estetyki uśmiechu. Pacjent posiadał liczne braki w uzębieniu szczęki i żuchwy, a niektóre zęby wymagały dodatkowego leczenia. Część z nich udało się uratować i zachować w jamie ustnej, by założyć na nich korony ceramiczne, które posłużyły jako mocowanie dla komfortowych i stabilnych protez zatrzaskowych.

Efekty leczenia 79
Efekty leczenia 80

 

 

Pani Olga z Kołobrzegu

Pani Olga zgłosiła się do nas z zębami górnymi w bardzo złym stanie. Pacjentka nie chciała leczenia przy pomocy implantów ze względów finansowych i dlatego zdecydowała się na wykonanie protezy wyjmowanej. W odcinku przednim wykonaliśmy most osadzony na stałe na własnych zębach, a odcinki boczne uzupełniliśmy estetyczną protezą, dzięki czemu uzyskaliśmy bardzo naturalny efekt końcowy.

Efekty leczenia 81
Efekty leczenia 82

 

 

Pan Aleksander ze Szczecina

Pan Aleksander zgłosił się do nas z brakiem wszystkich zębów w obrębie szczęki górnej i brakiem zębów w odcinkach bocznych w szczęce dolnej. Ilość kości była niewystarczająca, aby powyższe braki uzupełnić implantami na stałe. Dlatego zdecydowaliśmy założyć cztery implanty w szczęce górnej, a na dole wykorzystaliśmy cztery własne zęby Pacjenta. Na tak przygotowanych filarach umieściliśmy dwie protezy overdenture. Taka metoda leczenia w zupełności usatysfakcjonowała Pacjenta.

Efekty leczenia 83
Efekty leczenia 84

 

 

Pani Krystyna z Nowogardu

Pani Krystyna zdecydowała się na wizytę w naszym Centrum Stomatologicznym się do nas w celu wymiany starych, niedopasowanych i nieestetycznych koron w szczęce górnej. Założyliśmy sześć nowych koron pełnoceramicznych. Leczenie sprawiło, że uśmiech znowu zawitał na twarzy Pacjentki.

Efekty leczenia 85
Efekty leczenia 86

 

 

Pan Aleksander z Bobolina

Pan Aleksander zgłosił się do nas z problemem braków zębowych w odcinkach bocznych szczęki i żuchwy, które utrudniały mu prawidłowe przeżuwanie pokarmów. Zdecydowaliśmy się na wykonanie dwóch protez teleskopowych opartych na pozostałych zębach. Dodatkowo założyliśmy licówki kompozytowe na zęby przednie, widoczne podczas uśmiechu, aby poprawić jego estetykę.

Efekty leczenia 87
Efekty leczenia 88

 

 

Pani Elżbieta ze Szczecina

Pani Elżbieta pragnęła poprawić estetykę swojego uśmiechu. Chciała także uzupełnić brak zębów tylnych w żuchwie. Na dolnych zębach przednich założyliśmy korony ceramiczne, które zlikwidowały nieestetyczne przerwy pomiędzy zębami. Natomiast trzonowce zrekonstruowaliśmy za pomocą protezy opartej na wygodnych zatrzaskach.

Efekty leczenia 89
Efekty leczenia 90

 

 

Pani Hanna ze Szczecina

Pani Hania zgłosiła się do kliniki z brakiem dwóch siekaczy. Użytkowała tymczasową wyjmowaną protezę, która była dla Pacjentki jedynie źródłem frustracji. Z uwagi na brak satysfakcji z własnego uzębienia zaproponowaliśmy wykonanie koron i mostów porcelanowych w celu uzupełnienia luki. Wykonane uzupełnienie przywróciło jej atrakcyjny uśmiech i w pełni ją zadowoliło.

Efekty leczenia 91
Efekty leczenia 92

 

 

Pani Zuzanna ze Stargardu

Pani Zuzanna zgłosiła się do nas po wielu latach nieobecności u stomatologa z powodu wysokiego poziomu lęku. Jej stare protezy praktycznie już nie nadawały się do użytkowania, a ich aktualny stan był źródłem wielu problemów. W jamie ustnej pozostały jedynie dwa naturalne dolne zęby Pacjentki, które nadawały się do wykorzystania jako filary – zaczepy pod dolną protezę. Wykonaliśmy dwie estetyczne protezy, które w zupełności usatysfakcjonowały Panią Zuzannę. Dodatkowo podczas leczenia poziom lęku znacząco się obniżył, a Pacjentka odwiedza nas teraz regularnie podczas wizyt kontrolnych.

Efekty leczenia 93
Efekty leczenia 94

 

 

Pan Stanisław ze Szczecina

Pan Stanisław zgłosił się do nas w celu wymiany starych wyjmowanych protez na nowe. Pacjent posiadał kilka własnych zachowanych zębów, które niestety nie nadawały się do wykorzystania i należało je usunąć. Protezy zostały wymienione na nowe, a dolną dodatkowo ustabilizowaliśmy przy pomocy dwóch implantów. W celu uzyskania maksymalnej estetyki zastosowaliśmy zęby Ref-line, które charakteryzują się wyjątkowo naturalnym kolorem, strukturą oraz anatomicznych kształtem.

Efekty leczenia 95
Efekty leczenia 96

 

 

Pani Maria z Gorzowa Wielkopolskiego

Pani Maria zgłosiła się do nas na konsultację z dużymi uszkodzeniami uzębienia w szczęce oraz brakiem zębów trzonowych po lewej stronie w żuchwie. Pacjentka pragnęła pozostawić charakterystyczną dla jej urody przerwę pomiędzy górnymi jedynkami. Po wnikliwej analizie zdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie koron cyrkonowych w obrębie zębów górnych i uzupełnienie braków zębowych koronami mocowanymi na implantach. Zęby przednie dolne naprawiono kompozytami. W ten sposób uzyskaliśmy w pełni satysfakcjonujący efekt.

Efekty leczenia 97
Efekty leczenia 98

 

 

Pan Józef z Löcknitz

Pan Józef zgłosił się do nas w celu kontynuacji leczenia stomatologicznego, rozpoczętego w innej klinice. Do nas trafił z osadzonymi gojącymi nakładkami na implantach w szczęce po lewej stronie. Pacjent zdecydował się też na wymianę starego mostu w odcinku przednim. Zastosowaliśmy indywidualne łączniki CAD/CAM na implanty wraz z koronami pełnoceramicznymi. W odcinku przednim wykonaliśmy most pełnoceramiczny. W kolejnym etapie w celu poprawy estetyki zaplanowaliśmy wykonanie licówek ceramicznych w szczęce dolnej.

Efekty leczenia 99
Efekty leczenia 100

 

 

Pani Krystyna ze Szczecina

Pani Krystyna zgłosiła się do nas w celu poprawy estetyki zębów oraz uzupełnienia braków zębowych. W obrębie górnego łuku zębowego zastosowaliśmy optymalną w jej przypadku metodę odbudowy uzębienia za pomocą ceramicznego mostu. Na dolnych zębach trzonowych wykonano protezę zatrzaskową, a przednie zęby, widoczne podczas uśmiechu dodatkowo wybieliliśmy. W ten sposób przywróciliśmy zarówno funkcjonalność uzębienia, jak i atrakcyjny wygląd uśmiechu.

Efekty leczenia 101
Efekty leczenia 102

 

 

Pan Mariusz ze Świnoujścia

Pan Mariusz zgłosił się do nas w celu poprawy estetyki uzębienia oraz uzupełnienia braków zębowych. Pacjent przeszedł operacyjne leczenie zaburzeń okluzji oraz leczenie ortodontyczne. Kolejnym etapem, wieńczącym złożony proces leczenia, było założenie prac protetycznych. W przypadku obydwu łuków zębowych zdecydowaliśmy o leczeniu koronami i mostami pełnoceramicznymi, wykonanymi z cerkonu, licowanymi od strony wargowej ceramiką. Zastosowane leczenie w pełni zaspokoiło oczekiwania estetyczne Pacjenta.

Efekty leczenia 103
Efekty leczenia 104


dr n. med. Bartosz Jadczyk, wysoko oceniany dentysta

 

Bartosz Jadczyk – ZnanyLekarz.pl


 

Stomatolog Bartosz Jadczyk
5.0
Based on 26 reviews
powered by Facebook
Ilona Krakowska
Ilona Krakowska
2019-04-15T15:34:06+0000
Profesjonalna opieka oraz indywidualne podejście do pacjenta. Zwłaszcza, jeśli ktoś nie może usiedzieć na miejscu jak... ja. Szybko, kompetentnie i z humorem. Właśnie godzinę temu wróciłam i szczerzę się do lustra. Polecam.read more
Marzena Schielke
Marzena Schielke
2019-03-30T07:39:28+0000
Pare tygodni temu miałam przyjemność leczyć sie pod okiem pana dr.Jadczyka.Moje leczenie nie należało do... łatwych..Protetyka,leczenie zachowawcze,ekstrakcje zębów.To był ciężki okres,ale czułam że jestem w dobrych rękach.Wszystko na bardzo wysikim poziomie i co mnie użekło...to opieka i atmosfera.Wszyscy uśmiechnięci i serdeczni.Gorąco polecam dr.Dąbrowską,niesamowita i dokładna.Wkońcu znalazłam gabinet do którego bede zawsze wracała.read more
Jakub Przybylski
Jakub Przybylski
2019-03-21T14:48:50+0000
Bardzo miła i profesjonalna
Magdalena Mastela
Magdalena Mastela
2019-02-21T18:57:51+0000
Super klinika fachowe podejście do pacjenta POLECAM!!!
Ewa Zientek
Ewa Zientek
2019-02-19T16:46:39+0000
Uwielbiam tą Klinikę! cudowne podejście do pacjenta,pierwszy raz w moim życiu stomatolodzy i personel tak się mną... troskliwie zajął.Polecam każdemu kto nawet chorobliwie boi się wizyty u dentysty.Gwarantuję że poczuje się bezpiecznie i komfortowo! i lekarze i personel każdego pacjenta traktują wyjątkowo,serdecznie,jak by był jedyny:-)jestem szczęśliwa że wybrałam tą właśnie klinikę.Dziękuję za pomoc i piękny uśmiech całemu personelowi :-)))Nie zmienię jej do końca świata! Polecam z całego serca:-)))Pragnę dodać ,bo to niezmiernie ważne,bardzo atrakcyjne ceny dla każdego! a to dziś rzadkość!read more
Ewa Walentynowicz
Ewa Walentynowicz
2019-02-09T08:19:38+0000
Bardzo miła i profesjonalna obsługa, to była moja pierwsza wizyta w tym gabinecie i całą pewnością mogę polecić. Pani... doktor Agata jest jak anioł, bardzo delikatnie i bezboleśnie naprawiła ząb i usunęła kamień. Boję się dentysty, ale z pewnością jak będzie taka potrzeba wrócę do tego centrum stomatologicznego. Polecam w 100%. :)read more
Łukasz Czaja
Łukasz Czaja
2019-01-21T19:00:52+0000
Pełen profesjonalizm. Bardzo miła obsługa i oczywiście bezboleśnie. Polecam.
Beata Wasilewska
Beata Wasilewska
2019-01-16T19:38:36+0000
Super Specjaliści, fachowe podejście do pacjentów. Polecam !😀
Mira MeMe
Mira MeMe
2019-01-16T10:35:14+0000
der Dr. Jadczyk und sein Super Team ist zu 100% zu empfehlen , ein perfekter Service, Patienten orientiert, korrekt,... Immer Lösungsorientiert, beste Beratung nach verzweifelter Suche in Berlin, Die Preis Leistungen sind sehr gut, alle sind immer bemüht das man sich wohl fühlt, im.Notfall wird auch ein Hotel zum übernachten organisiert ,alles Perfektread more
Beata Majewska
Beata Majewska
2018-12-19T14:39:19+0000
Centrum Stomatologiczne dr. Jadczyka jest najlepszym zespołem fachowców jakich można sobie wyobrazić w tej dziedzinie.... Zaczynając od pierwszej rozmowy telefonicznej z panią Iwoną Sobieraj (jest to tak miła i uczynna osoba że mając nawet najgorszy humor i tak zaczniesz usmiechac sie do sluchawki). Podejście pana dr. Bartosza Jadczyka naprawdę SUPER opowiadanie od pierwszej wizyty co bedzie robione na kazdym etapie , leczenie bezbolesne, bardzo szybko, ( tym bardziej ze mam traumę stomatologiczną) tempo prac ktore byly u mnie do wykonania w innych gabinetach to ok 3 miesiecy a tu prosze bardzo JEDEN . Oczywiście tez nie można pominąć asystentki pana dr. Pani Marty Świrkowicz jest bardo odpowiedzialną osobą, (ktora daje podusię pod głowę ), delikatną, zawsze uśmiechnięta i też udzielająca informacji co bedzie teraz robila . JEDYNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE JAKIE POLECĘ WSZYSTKO W POLECE I ZAGRANICĄ TO CENTRUM STOMATOLOGICZNE BARTOSZ JADCZYK. DZIEKUJE BARDZO CAŁEMU ZESPOŁOWI JESTESCIE SUPERread more
Urszula Es Ka
Urszula Es Ka
2018-11-12T13:08:36+0000
Dr Jadczyk jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą, jak również bardzo dobrym pracodawcą. Przyjazna atmosfera jest... nieodłącznym elementem Jego praktyki.read more
Jacek Korpak
Jacek Korpak
2018-08-28T10:36:26+0000
Naprawdę warto! :)
Arkadiusz Wojtaszak
Arkadiusz Wojtaszak
2018-03-22T11:40:48+0000
Arkadiusz Śpiewak
Arkadiusz Śpiewak
2018-03-11T20:37:31+0000
Rene Due
Rene Due
2017-12-16T11:13:19+0000
Asia Bychawska
Asia Bychawska
2017-09-09T09:01:05+0000
Sylwia Qba
Sylwia Qba
2017-09-08T19:26:53+0000
Tomasz Andrysiak
Tomasz Andrysiak
2017-09-08T04:26:01+0000
Profesjonalna opieka w każdym calu. Ponad to dbałość o pacjenta, empatia w minimalizacji bólu oraz nieprzyjemnych... odczuć. Polecam.read more
Marek Tytonik
Marek Tytonik
2017-09-07T17:20:58+0000
Marta Bruzda
Marta Bruzda
2017-09-07T16:50:57+0000
Konkretny, rzeczowy, perfekcyjny.
Remigiusz Kuźmicki
Remigiusz Kuźmicki
2017-09-07T16:35:14+0000
Justyna Bazela
Justyna Bazela
2017-09-07T15:10:35+0000
Be Be
Be Be
2017-09-07T14:58:50+0000
Monika Śmigaj
Monika Śmigaj
2017-09-07T14:48:44+0000
Monika Malkiewicz
Monika Malkiewicz
2017-09-02T11:58:49+0000
Jedyny stomatolog na kuli ziemskiej, któremu bezgranicznie ufam. Moje dzieci go kochają. Absolutnie najlepszy. Polecam... każdemu 👍read more
Monika Ławniczak
Monika Ławniczak
2017-08-27T10:19:17+0000
Jestem pacjentka p. Doktora juz od kilku lat i stwierdzam ze jest on najlepszym stomatologiem u jakiego mialam okazje... sie leczyc. Profesjonalny, solidny i rzeczowy. Jestem bardzo zadowolona z jego uslug. Z calego serca polecam kazdemu. Danuta Ł.read more

 

Sławomir Miziuła
Sławomir Miziuła
2022-10-30
Naprawdę jestem pod wrażeniem, miła obsługa i bardzo profesjonalne podejście do pacjenta. Efekt końcowy lepszy niż się spodziewałem. Naprawdę mogę polecić. Pozdrawiam.
Małgorzata Sobczak
Małgorzata Sobczak
2022-06-28
Jestem po leczenie ogólnym, endodontycznym oraz po leczeniu protetycznym. Jestem bardzo zadowolona z opieki, leczenia jak i pomocy całego personelu . Szczególnie polecam dr Jadczyk, świetny lekarz.
Janina Ciemniak
Janina Ciemniak
2022-06-28
Bardzo miła obsługa. Jakość godna polecenia!
Wojciech Kamiński
Wojciech Kamiński
2021-09-26
Klinika Dr Jadczyka ma wspaniały, miły i profesjonalny zespół lekarzy oraz miłą obsługę na recepcji. Dr Julia Rzeszowska jest profesjonalistką w swoim fachu, lekarz naprawdę godny polecenia. W kompetentny sposób zajęła się moimi zębami i przywróciła szeroki uśmiech na mojej twarzy. Serdecznie polecam
Karolina Pikczyńska
Karolina Pikczyńska
2020-06-02
Trafiłam do gabinetu Doktora Jadczyka z polecenia siostry i mogę śmiało stwierdzić że trafiłam w dobre miejsce. Wszyscy lekarzy są bardzo kompetentni i widać że znają się na rzeczy a pracownicy są uprzejmi i zawsze odpowiadają cierpliwie na pytania. Polecam i pozdrawiam cały zespół
Marlies Morgenstern
Marlies Morgenstern
2018-09-03
Mein Mann und ich sind seit 2015 bei Herrn Dr. Jadczyk in Behandlung. Wir sind froh, dass wir solch einen supertollen Zahnarzt gefunden haben. Dr. Jadczyk ist sehr akurat und freundlich und berät ausführlich über die Behandlungsmöglichkeiten.Der Zahnersatz passte, es mußte nichts nachgearbeitet werden.Im vergangenen Jahr wurde die Praxis umgebaut, es sieht jetzt alles sehr modern aus. Es herrscht in der Praxis eine sehr nette und entspannte Atmosphäre. Wir nehmen den Weg gern in Kauf und können Dr. Jadczyk und sein Team uneingeschränkt empfehlen.


10 rzeczy, które musisz wiedzieć zanim wybierzesz swojego dentystę
   

Przeczytaj także porady naszych ekspertów

   
Martwy ząb – jak wygląda i czy boli?
chirurgia Jadczyk leczenie kanałowe Szczecin

Martwy ząb to stan, w którym miazga w jego wnętrzu straciła swoją żywotność lub została usunięta w trakcie leczenia kanałowego. Mimo to odpowiednio zabezpieczony i zaopiekowany ząb może nadal pełnić […]


Czytaj
Zalecenia po wszczepieniu implantu – co warto wiedzieć?
chirurgia implanty Jadczyk Szczecin

Wszczepienie implantów zębowych to powszechna procedura w dzisiejszej stomatologii. Oferuje ona Pacjentom trwałe i estetyczne rozwiązania w przypadku utraty zębów. Jednak aby osiągnąć maksymalne korzyści i uniknąć potencjalnych problemów, istotne […]


Czytaj
Torbiel zęba na dziąśle – co powinieneś o niej wiedzieć
chirurgia Jadczyk Szczecin torbiel

Torbiel zęba na dziąśle, choć może wydawać się niewielkim problemem jeśli nie zostanie odpowiednio zdiagnozowana i leczona może prowadzić do poważnych komplikacji. Sama torbiel to patologiczna zmiana występująca w jamie […]


Czytaj
Wszelkie prawa zastrzeżone