Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych

DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA                          LECZENIE ZACHOWAWCZE PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA                     PROTETYKA STOMATOLOGICZNA                     IMPLANTY

DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA                         

Przegląd: 20 zł
Konsultacja protetyczna, implantologiczna: 50-100  zł
Pobranie wycisków do modeli diagnostycznych: 50  zł
Diagnostyczne nawoskowanie modeli - w zależności od ilości punktów
Wystawienie recepty: 10 zł
Wystawienie skierowania: 10 zł
Zdjęcie rentgenowskie RTG: 20 zł
Zdjęcie pantomograficzne: 60 zł

LECZENIE ZACHOWAWCZE

Znieczulenie (podczas leczenia zachowawczego): 20 zł


Wypełnienie jednopłaszczyzowe kompozytem, małe: 120-130 zł
Wypełnienie jednopłaszczyzowe kompozytem, duże: 130-140 zł
Wypełnienie dwupłaszczyzowe kompozytem: 140-150 zł
Wypełnienie trzypłaszczyzowe kompozytem: 150-160 zł
Wypełnienie czteropłaszczyzowe kompozytem: 160-170 zł
Odbudowa zęba kompozytem – więcej niż 4 powierzchnie: 170-220 zł
Odbudowa kompozytem na wkładzie z włókna szklanego: 250 zł
Pin okołomiazgowy: 20 zł

Leczenie endodontyczne (1 kanał): 250 zł
Leczenie endodontyczne (2 kanały): 300 zł
Leczenie endodontyczne (3 kanały): 350 zł
Leczenie endodontyczne (4 kanały): 400 zł
Koszt każdej wizyty dodatkowej przy endodoncji: 50-100 zł

Szynowanie zębów kompozytem: w zależności od ilości zębów

Szyna relaksacyjna: 500 zł

 

PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Instruktaż higieny: 20 zł
Skaling: 100  zł
Piaskowanie: 100 zł
Fluoryzacja: 20 zł
Lakierowanie jednego łuku zębowego: 50 zł
Lakierowanie dwóch łuków zębowych: 100 zł
Poszerzone lakowanie kompozytem flow: 100 zł

 

 

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Wybielanie przy pomocy lampy Beyond: 800 zł
Wybielanie nocne: 600 zł
Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie: 250 zł
Licówka kompozytowa wykonana w laboratorium: 800 zł
Licówka ceramiczna: 1200 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Wizyta adaptacyjna: 20 zł
Wypełnienie kompozytem zęba mlecznego: 100 zł
Leczenie endodontyczne zęba mlecznego (dewital. + amput.): 100 zł
Usunięcie zęba mlecznego wraz ze znieczuleniem: 50-100 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA                    

Usunięcie zęba wraz ze znieczuleniem (niepowikłane): 100 zł
Usunięcie zęba wraz ze znieczuleniem (powikłane): 150-200 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba (dłutowanie) przez chirurga: 300-400 zł
Szycie zębodołu: 30 zł
Gingiwektomia: 20 zł
Kiretaż zamknięty w obrębie jednego zęba wraz ze znieczuleniem: 50 zł
Kiretaż otwarty w obrębie jednego zęba wraz ze znieczuleniem: 100 zł

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA                    

Korona ceramiczna na metalu nieszlachetnym: 800 zł
Korona ceramiczna na metalu frezowana pod szkielet: 900 zł
Korona pełnoceramiczna: 1300 zł
Inlay/olany kompozytowy: 800 zł
Inlay/onlay ceramiczny: 1000 zł
Korona teleskopowa metalowa: 1600 zł
Korona teleskopowa ceramiczna: 1800 zł
Licowanie teleskopu kompozytem: 200 zł
Wkład k-k lany z metalu nieszlachetnego: 300-350 zł
Wzmocnienie filaru prot. włóknem szklanym: 150 zł
Mikroproteza (do 3 zębów): 600 zł
Proteza akrylowa częściowa: 800-1000 zł
Proteza akrylowa całkowita: 1500 zł
Proteza szkieletowa: 2000 zł
Proteza szkieletowa przy koronach teleskopowych: 2000 zł
Proteza szkieletowa przy koronach z zasuwami: 2000 zł
Proteza szkieletowa z dwoma zatrzaskami kulowymi: 3000 zł
Korona prowizoryczna (na czas wykonania korony docelowej): 0 zł
Korona prowizoryczna (długoczasowa wyk. w gabinecie): 100-150 zł
Korona prowizoryczna (długoczasowa wyk. w laboratorium): 250 zł
Naprawa protezy (w zależności od uszkodzenia) 200 zł
(za każdy dodatkowy element 20 zł)
Podścielenie protezy (częściowe-całkowite): 400 zł
Szyna relaksacyjna tłoczona: 500 zł
Szyna twarda akrylowa: 500 zł

IMPLANTY

Implant MIS: 2000 zł
Implant Straumann: 2500 zł
Korona ceramiczna z łącznikiem tytanowym MIS: 2000 zł
Korona ceramiczna z łącznikiem tytanowym Straumann: 3000 zł
Korona pełnoceramiczna z łącznikiem tytanowym MIS: 2500 zł
Korona pełnoceramiczna z łącznikiem tytan. Straumann: 3500 zł
Korona pełnoceramiczna z łącz. ind. hybrydowym MIS: 3000 zł
Korona pełnoceramiczna z łącz. ind. hybryd. Straumann: 4000 zł
Proteza wyjmowana oparta na 2-4 implantach: 6000-16000 zł (w zal. od ilości implantów, firmy: MIS, Straumann, metody zaopatrzenia protetycznego)
Most ceramiczny na 6 implantach MIS: 16000 zł
Most ceramiczny na 8 implantach MIS: 18000 zł
Most ceramiczny na 6 implantach Straumann: 21000 zł
Most ceramiczny na 8 implantach Straumann: 23000 zł
Podniesienie dna zatoki zewnętrzne jednostronne: 4500 zł
Podniesienie dna zatoki wewnętrzne jednostronne: 1000 zł
Odbudowa kości (Bio oss): 500 zł
Odbudowa kości (Bio oss plus membrana): 1000 zł
Rozszczepienie wyrostka zębodołowego żuchwy: 2500 zł
Odbudowa kości z przeszczepem kości autogennym: 4000 zł