Diagnostyka stomatologiczna to istotny element kompleksowego leczenia w centrum stomatologicznym NZOZ Bartosz Jadczyk

Diagnostyka stomatologiczna

Diagnostyka stomatologiczna pełni olbrzymią rolę w każdym gabinecie dentystycznym. Badanie pacjenta różni się w zależności od specjalności stomatologicznej, natomiast zawsze składa się z wywiadu i badania przedmiotowego. Podstawową metodą badania jamy ustnej pacjenta jest oglądanie w świetle lampy stomatologicznej przy pomocy lusterka. 

 Najczęstszym badaniem pomocniczym są zdjęcia rentgenowskie. Dla komfortu naszych pacjentów nasze centrum zostało wyposażona w najnowocześniejszy cyfrowy sprzęt firmy Carestream. Prześwietlenie zębów przy użyciu aparatów cyfrowych umożliwia zmniejszenie emisji dawki promieniowania nawet o 70% w porównaniu z radiologią tradycyjną. Dzięki temu diagnostyka stomatologiczna w naszej klinice jest bezpieczniejsza.

 

Cyfrowa diagnostyka stomatologiczna w NZOZ Bartosz Jadczyk to zdjęcia zewnątrz- i wewnątrzustne

Zdjęcie panoramiczne zębów ( zdjęcie pantomograficzne zębów)

Zdjęcie panoramiczne zębów uwidacznia  duży zakres obrazowanych struktur kości twarzy i zębów a posiada wiele zalet: niska dawka promieniowania, krótki czas potrzebny na wykonanie zdjęcia, możliwość wykonanie rtg u pacjenta z ograniczonym otwieraniem ust, badanie jest nieuciążliwe dla pacjenta.

Stomatolog wykonuje zdjęcie panoramiczne zębów w następujący sposób. Pacjent powinien w bezruchu przyjąć pionową postawę ciała. Głowica aparatu zatacza łuk wokół unieruchomionej głowy, a lampa wysyła wąską wiązkę rtg, która rejestrowana jest przez specjalny czujnik, a obraz wyświetlany jest na ekranie monitora. Dedykowany program komputerowy umożliwia cyfrową obróbkę, a zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne) zębów zostaje zarchiwizowane na stałe.

 

Zdjęcie rtg zęba / zębów

Najczęściej wykonujemy dwa rodzaje zdjęć rtg: zdjęcie zębowe oraz skrzydłowo-zgryzowe. Zdjęcia rtg zębowe uwidacznia cały ząb wraz z korzeniem i strukturami przylegającymi. Nasi stomatolodzy wykonują rtg zębowe techniką kąta prostego, ponieważ ogranicza ona do minimum zniekształcenie obrazu.Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe obrazują na jednym zdjęciu korony zębów górnych i dolnych. Nasi dentyści wykorzystują je w diagnostyce próchnicy powierzchni stycznych.

W naszym centrum stomatologicznym aparat rentgenowski umieszczony został na wózku jezdnym, co umożliwia nam bezpośrednią pracę na wszystkich fotelach dentystycznych. Technika wykonania zdjęcia rtg jest następująca. Stomatolog przykłada tubus lampy do skóry policzka pacjenta w interesującym go obszarze. Czujnik RVG umieszcza w jamie ustnej i wykonuje ekspozycję. Rejestracja odbywa się na czujniku, a obraz zostaje przesłany bezprzewodowo do komputera. Analizy zdjęcia rtg zęba / zębów dokonujemy na ekranie monitora. 

 

Właściwa diagnoza pozwala nie tylko rozwiązać doraźne problemy bólowe, ocenić rokowanie, ale także prawidłowo zaplanować kompleksowe leczenie zębów