Implanty zębów

Porównanie wielkości implantu zębowego do zapałki

Implanty zębów to tytanowe śruby (których rozmiary są indywidualnie dopasowane do danych warunków klinicznych), które po zespoleniu z tkanką kostną i zastosowaniu elementów łączących, wykorzystujemy jako filary pod przyszłe uzupełnienia protetyczne tj.: korony, mosty, protezy wyjmowane.

 

Implantologia stomatologiczna jest nowoczesną dziedziną stomatologii, dzięki której możemy zaproponować pacjentowi alternatywne sposoby leczenia protetycznego.

 

Uważamy, że implanty zębów to przyszłość, dlatego przykładamy dużą wagę do tej dziedziny stomatologii. W naszych gabinetach stosujemy od wielu lat dwa sprawdzone systemy implantologiczne: MIS oraz Straumann.

Kiedy stosujemy implanty zębów?

Dentysta może zastosować implanty w każdej sytuacji, niezależnie czy brakuje jednego czy wszystkich zębów.

Pojedyncza korona protetyczna przy braku jednego zęba

Optymalne rozwiązanie w sytuacji, gdy sąsiadujące zęby z luką są zdrowe.

Brak zęba
Implant zęba
Implant zęba wraz z koroną protetyczną
Pełny łuk zębowy

Most protetyczny przy brakujących trzech zębach

Unikamy szlifowania własnych zębów.

Dwa implanty zębów osadzone w miejscu utraconej czwórki, piątki i szóstki
Dwa implanty zębowe wraz z mostem gotowym do zacementowania
Pełny łuk zębowy

Do naszego centrum zgłaszają się także pacjenci z tzw. brakiem skrzydłowym (brak skrajnego, ostatniego zęba w szczęce dolnej lub górnej), co uniemożliwia nam wykonanie mostu osadzonego na stałe. W celu uzupełnienia brakujących zębów zamiast protezy wyjmowanej możemy zaproponować pacjentowi most osadzony na stałe na kilku implantach.

Wyjmowana proteza na implantach w bezzębiu

Zastosowanie czterech implantów i połączenie ich przez system łączników typu lokator z protezą. Retencja i stabilizacja takiego uzupełnienia jest bez porównania lepsza od całkowitej protezy bez implantów. Wyjmowane protezy łączyć możemy z implantami także przy pomocy innych łączników. W naszej praktyce najczęściej stosujemy korony teleskopowe. Konstrukcja protezy uzależniona jest od ilości implantów i ich rozmieszczenia. Implanty optymalnie rozmieszczone umożliwiają wykonanie górnej protezy bez płyty podniebiennej. Poprawia się czucie smaku, jest więcej miejsca dla języka, odruch wymiotny jest maksymalnie ograniczony. Protezy na implantach to dobre rozwiązanie dla pacjentów, którzy wcześniej nie byli zadowoleni z użytkowania protez wyjmowanych.

Cztery implanty wraz z protezą wyjmowaną

Most dentystyczny na sześciu implantach w bezzębiu przykręcony na stałe

W celu wykonania mostu osadzonego na stałe w jamie ustnej stosujemy minimum sześć implantów o optymalnej wielkości, które powinny być równomiernie rozmieszczone w szczęce. Most cementujemy lub przykręcamy do implantów przez system łączników.

Zbyt mała ilość tkanki kostnej może uniemożliwić zastosowanie odpowiedniej wielkości implantów, co równoważymy w dwojaki sposób. Pierwsza metoda to zwiększenie ilości implantów do ośmiu lub dziesięciu, w wyniku czego uzyskujemy zwiększoną sumaryczną powierzchnię kontaktu między tkanką kostną a tytanem implantów. Druga to dodatkowe wykonanie zabiegu odbudowy kości.

 

Sześć implantów i przykręcany na stałe most protetyczny

W celu poprawy warunków kostnych w naszym centrum stomatologicznym stosujemy następujące zabiegi chirurgiczne:

 

 • sterowana regeneracja kości (GBR),
 • rozszczepienie wyrostka zębodołowego,
 • podniesienie dna zatoki szczękowej (sinuslift, Sinusbodenelevation),
 • augmentacja przy pomocy autogennych bloków kostnych.

Odbudowa kości odbywa się również wszędzie tam, gdzie niedostateczna ilość własnej tkanki kostnej uniemożliwia nam osadzenie implantu. Zasadniczo nie zmienia ona trybu postępowania terapeutycznego, natomiast wydłuża czas leczenia i zwiększa koszty.

Implanty zębów - teraz mogę jeść wszystko!

Implanty zębów - zalety:

 • poprawiają stabilizację protez wyjmowanych,
 • umożliwiają wykonanie protezy bez płyty podniebiennej,
 • umożliwiają wymianę protezy wyjmowanej na stałe osadzony most,
 • umożliwiają wykonanie uzupełnienia protetycznego osadzonego na stałe bez szlifowania zdrowych, sąsiadujących z luką zębów,
 • poprzez swoja obecność sprzyjają zachowaniu tkanki kostnej w miejscu implantacji,
 • obciążają tkanki w sposób bardziej fizjologiczny,
 • w każdej sytuacji zwiększają komfort użytkowania uzupełnień protetycznych.

Etapy leczenia przy pomocy implantów zębowych

Etap pierwszy

Na pierwszej wizycie nasz dentysta bada pacjenta i standardowo wykonuje zdjęcie pantomograficzne. Niekiedy w przypadkach niejednoznacznych zalecamy wykonanie tomografii komputerowej. Oceniamy warunki kostne pod kątem implantów, decydujemy, czy musimy dodatkowo odbudować kość, a niekiedy w sytuacjach skrajnych dyskwalifikujemy pacjenta do zabiegu. Dużą wagę przywiązujemy do etapu planowania, ponieważ od niego uzależniony jest pełny sukces leczenia.

Stomatolog omawia z pacjentem plan leczenia i przedstawia kosztorys.

 

Etap drugi

Na kolejnej wizycie po podpisaniu zgody na zabieg wszczepiamy implant. Implanty zębowe osadzamy bezboleśnie w znieczuleniu miejscowym. Z naszych obserwacji wynika, że pacjenci z niepokojem czekają na zabieg, a po założeniu implantów stwierdzają, że ich lęk był nieuzasadniony. Implanty zostają osadzone w kości i przykryte dziąsłem. Pacjent otrzymuje zalecenia pooperacyjne oraz niezbędne recepty na antybiotyk, leki przeciwbólowe i płukankę przeciwzapalną. Odpowiedź organizmu na zabieg chirurgiczny jest zawsze indywidualna. Zaraz po zabiegu może wystąpić delikatny dyskomfort, ale także opuchlizna, która mija po kilku dniach. Z tego powodu należy zarezerwować sobie kilka wolniejszych dni od codziennych obowiązków. Po zabiegu pacjent użytkuje swoją dotychczasową protezę lub w razie potrzeby wykonywana jest proteza tymczasowa.

 

Etap trzeci

Po dwóch tygodniach należy zdjąć szwy. Na tym etapie dentysta kontroluje stan gojenia. Zdjęcie szwów jest zabiegiem prostym i z reguły dopuszczamy możliwość jego wykonania poza naszym centrum wśród pacjentów przyjezdnych.

Następuje faza gojenia (osteointegracja), której czas trwania jest indywidualny i powinna trwać od dwóch do dwunastu miesięcy. Gojenie uzależnione jest od typu kości ( jej gęstości), lokalizacji implantów (szczęka górna czy dolna), zastosowania dodatkowych zabiegów z zakresu odbudowy kości.

 

Etap czwarty

Na kolejnej wizycie odsłaniamy implanty i osadzamy śruby gojące, dzięki którym kształtujemy profil dziąsła. Stomatolog pobiera też wycisk, na podstawie którego technik przygotowuje indywidualną łyżkę wyciskową.

 

Etap piąty

Po dwóch tygodniach rozpoczynamy część protetyczną leczenia. Na łyżce pobieramy precyzyjny wycisk masą Impregum, który przesyłamy do laboratorium.

 

Etap szósty

Moment oddania gotowej pracy uzależniony jest od rodzaju uzupełnienia:

- korona protetyczna: najczęściej jedna wizyta,

- most protetyczny, który uzupełnia 3-4 brakujące zęby: najczęściej dwie wizyty,

 - most protetyczny rozbudowany: najczęściej trzy wizyty,

- proteza wyjmowana: najczęściej od trzech do pięciu wizyt, co uzależnione jest od użytych elementów łączących implanty z protezą.

Zakończenie leczenia.

Im uzupełnienie bardziej rozległe i skomplikowane, tym więcej wizyt konieczne jest na etapie leczenia protetycznego. Podczas kolejnych wizyt możemy na bieżąco ocenić zgodność sytuacji w jamie ustnej pacjenta z sytuacją na modelu gipsowym, na którym technik przygotowuje protezę. Sprawdzamy szczelność uzupełniania, potwierdzamy relacje pomiędzy łukiem zębowym górnym i dolnym, oceniamy estetykę. Poprzez zachowanie poszczególnych etapów jesteśmy pewni, że efektem finalnym naszej pracy będzie uzupełnienie protetyczne najwyższej jakości, bez zarzutu. Odstępy pomiędzy kolejnymi wizytami są z reguły kilkudniowe. U pacjentów przyjezdnych, dla których szczególnie ważny jest czas, jaki mogą zarezerwować na leczenie, maksymalnie kondensujemy wizyty protetyczne, nie kosztem jednak pogorszenia jakości.

Kolejność leczenia przy pomocy implantów zębowych